Jäsenyys

Jäseneksi liittyminen

Jäsenyys edellyttää 18 vuoden ikää. Jäseneksi voit liittyä täyttämällä jäsentietolomakkeen. Jäsenmaksu vuodelle 2017 on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) jäsenille 0€ ja muille 10€ . Kannatusjäsenten jäsenmaksu luonnollisilta henkilöiltä on 10€ ja yhteisöiltä sekä muilta oikeushenkilöiltä Häkin hallituksen päätöksen mukainen tapauskohtainen summa, kuitenkin vähintään 20€.

Jäsenrekisterimme on luottamuksellinen.

Suurin osa tapahtumistamme on avoimia kaikille täysi-ikäisille, mutta osa on suunnattu vain jäsenille. Jäsenille tarjotaan joistan maksullisista tapahtumista alennusta.