Hallitus

Helsingin akateemisten kinkyjen asioiden hoidosta vastaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja sekä kahdesta seitsemään varsinaista jäsentä sekä korkeintaan kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja taloudenhoitajan, sekä nimittää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi.

Hallituksen tarkempi esittely julkaistaan sivuillamme lähiaikoina!