SSC, RACK, PRICK, CNC, ETC. – Kinkyilyn turvallisuuskulttuurit

Kinkyily on hauskaa, mutta se voi myös olla riskialtista. Kukapa meistä ei sitä tietäisi? Monet ajautuvat suhteissaan kokeilemaan erilaisia, jopa riskialttiita asioita seksuaalisen mielihyvän ja jännityksen tunteen perässä. Toiset kokeilevat ensin ja pohtivat vasta jälkikäteen, että olikohan se viisasta. Toiset taas haluavat pohtia ja arvioida riskejä etukäteen. Toimintatapoja on lukemattomia ja jokainen saa valita omansa. Tässä kolumnissa pohdimme hieman kinkyturvallisuuden “teoriaa”. Avaamme yleisimpiä käsitteitä lyhyesti ja pohdimme asiaa sekä dominoivan että alistuvan näkökulmasta.
Pyrkimyksenä on usein tunnistaa, arvioida ja hallita riskejä. Kinkykulttuurin sisällä onkin syntynyt erilaisia turvallisuusperiaatteita, joista osa on levinnyt laajalle.
Mikä näitä eri turvallisuusnäkökulmia yhdistää? Suostumus, yksilön riittävä tietoisuus asioista ja kyky ymmärtää mihin on suostumassa. Tärkeintä on pohtia itselleen tärkeitä asioita, kuinka haluaa toteuttaa kinkyilyä ja löytää itselleen sopiva turvallisuusnäkökulma. Turvallisuudesta on tärkeää keskustella, erityisesti oman tai omien kumppani(e)n kanssa. Osa haluaa tietoisesti ottaa isompia riskejä ja erilaisissa asioissa. Tärkeää on yhteisesti sovittujen rajojen noudattaminen ja luotettavan kumppani(e)n löytäminen.

Safe, Sane, and Consensual (SSC) lienee turvallisuusperiaatteista tunnetuin. Lyhyesti avattuna SSC:n kysymysrunko olisi:
1. Onko asia turvallista tehdä?
2. Onko asia tervejärkistä tehdä?
3. Onko asiaan molemminpuolisesti suostuttu?

SSC on turvallisuusperiaatteista vanhin ja periaatteet on valittu myös luomaan positiivista ja turvallista kuvaa BDSM-harjoittajista aikana, jolloin sadomasokismi oli sekä rikos että sairaus. Aika harva asia kuitenkaan on täysin turvallista ja SSC:n näkökulmasta moni kinkyjä kiinnostava asia jää ikuisiksi ajoiksi vain haaveiden tasolle. Tai vaihtoehtoisesti ajatellaan, että hyvät toimintatavat estävät pahojen asioiden tapahtumisen, mikä johtaa ihmisiä harhaan.

Risk-aware Consensual Kink (RACK) on kehitetty tuomaan esille erityisesti sitä, että riskejä on aina olemassa. Lyhyesti RACKiin nojaava toiminta voisi näyttää tältä:

1. Kaikki osapuolet ovat arvioineet asiaan liittyviä riskejä ja ovat niistä tietoisia. Niitä pyritään rajaamaan tai ehkäisemään siten, että riskit ovat kullekin osapuolelle hyväksyttävällä tasolla
2. Yhteisen toiminnan pohjana on suostumus kaikkien osapuolten välillä, ajankohtaisesti.
3. Kink = no mikä nyt kenenkin mielestä on kinkyä.

Turvallisuuden pohtiminen ja riskien hallinnan kehitys ei toki ole loppunut RACK:iin.

Personal Responsibility, Informed, Consensual Kink (PRICK) on erityisesti satunnaisen sessioseuran ja hookup-kulttuurin tarkoitukseen kehitetty turvallisuusperiaate. Sen keskiössä on se, että kukin kantaa henkilökohtaisen vastuun omista riskeistään. Näkökulma painottaa, että jokaisella osallistujalla on omaa vastuuta siitä, miten omia kinkymieltymyksiään toteuttaa. Lisäksi PRICK painottaa informoitua eli tietoon perustuvaa suostumusta, mikä pitää sisällään myös riskien tunnistamisen. PRICKistä on kyse silloin, kun kaksi ihmistä kohdatessaan neuvottelee session, jossa molemmat vastaavat siitä, että osaavat kertoa omaan turvallisuuteensa liittyvät tarpeet. PRICK lienee käytössä myös silloin, kun ihminen miettii millaista kinkyelämää ja kinkysuhteita hän haluaa itselleen tavoitella.

Karkeasti ottaen SSC on turvallisuushakuinen tapa harjoittaa kinkytouhuja, jossa riskialttiimmat kinkyilyn muodot jätetään fantasian asteelle. RACK on tapa harjoittaa kinkyilyä siten, että riskit pyritään tiedostamaan ja niiden vaikutuksia rajaamaan yhdessä kumppanin kanssa. PRICK taas korostaa yksilön omaa vastuuta ja sopii lähinnä kokeneille kinkyille, jotka ymmärtävät oman riskiprofiilinsa ja harjoittamiensa touhujen riskit. Kaikkia näitä yhdistää keskinäisen suostumuksen korostaminen.

Mutta mitä tehdä, jos omat kinkykiinnostukset liikkuvat suostumuksen harmaalle alueelle?

–> CNC
CNC-lyhenne tulee sanoista Consensual Non-Consent. Sillä  viitataan tilanteisiin, joissa alistuva osapuoli on luovuttanut vallan päätöksenteosta alistavalle osapuolelle eli D päättää subin asioista kysymättä subin mielipidettä. Tämä voi olla voimassa joko yksittäisessä sessiossa, rajatuissa tilanteissa, jatkuvana sopimuksena (24/7) tai äärimmillään kaikkia elämän osa-alueita koskevana (Total Power Exchange eli TPE).

CNC-tilanteisiin liittyy usein subin rajojen ylitse vieminen tai rajojen venyttäminen hiljalleen. Dominoivalla on tällöin sovitusti oikeus viedä tilanteita (esim. verbaalinen nöyryytys, piiskaus tai vaikkapa pakotetut orgasmit) pidemmälle kuin subi kokee haluavansa tai kestävänsä. CNC aiheuttaa subilla usein ikäviä negatiivisia tuntemuksia (esim. epämukavuutta, tuskaa, suunnatonta häpeää tms.) itse teon tapahtumahetkellä, mutta oikeanlaisen jälkihoidon jälkeen myös subilla on usein hyvä olo. CNC:ssä suostumus perustuu ajatukseen, että valta on luovutettu tietyssä hetkessä pidemmäksi ajanjaksoksi, eikä sitä siksi neuvotella esim. joka tapaamisella tai sessiossa joka lyöntivälineen kohdalla uudelleen.

Dominoivan näkökulma CNC:stä?

Dominoivalle CNC on äärimmäistä valtaa, joka tuo mukanaan myös äärimmäisen vastuun – on osattava lukea subia, ymmärrettävä missä kohtaa on lopetettava ja toisaalta uskallettava tehdä asioita toisen sanallisen tai sanattoman viestinnän ohittaen, mutta vain juuri sopivasti. Jälkihoidolle on varattava aikaa ja voimavaroja tavallistakin enemmän, ja varauduttava siihen että jälkihoito jatkuu jopa useita päiviä.

Vaikka CNC-tilanteessa/sessiossa/käytänteen ollessa voimassa ei useinkaan ole käytössä varsinaista turvasanaa, voidaan alistuvan osapuolen olettaa kuitenkin kommunikoivan tilanteessa sovituilla tavoilla joko omasta kestokyvystään tai odottamattomista tilanteista (esim. käsi puutuu,  pissattaa tai kipu on sietämättömällä tasolla), jonka jälkeen dominoiva osapuoli tekee saamansa informaation perusteella päätöksensä tilanteen jatkamisesta samalla tavalla, keventäen tai jopa koventaen sitä.

Ennen kuin sovitaan CNC:n toteuttamisesta, on kaikkien osapuolien tärkeää pohtia asiaa niin RACK:n kuin PRICK:n keinoin ja tuntea seuransa.

Miksi CNC?

– kokeilunhalu
– itsensä kehittäminen tai ylittäminen ->”ylpeä” kun kykeni
– Domin miellyttäminen
– D/s-suhteen syventäminen
– koska 24/7 TPE

CNC:ssa on sovittu, mitä kaikkea tämän etukäteisesti annetun suostumuksen piiriin kuuluu. Se voi tarkoittaa vaikkapa dominoivalle oikeutta seksuaaliseen kanssakäymiseen milloin tahansa, mahdollisuutta piiskata toisen nimenomaisesta kiellosta huolimatta tai valtaa kieltää toista poistumasta asunnosta, tai kaikkea näitä ja paljoa  muuta, mutta ei niitä asioita, joista ei ole yhdessä sovittu.

Silloin kun valta halutaan laajentaa koskemaan aivan kaikkea, voidaan puhua blanket consentista, jossa kuvaannollisesti allekirjoitetaan suostumus tyhjälle paperille, johon dominoivan keksii myöhemmin kaiken mitä haluaa lisätä listalle – myös ne asiat, jotka alistuvan näkökulmasta ovat sietämättömiä tai aivan ihania. Blanket consent -suhteet eivät välttämättä ole aina CNC-suhteita, vaan alistuvalla osapuolella voi olla oikeus jälkikäteen kieltäytyä jostain. Blanket consent ilman mitään rajausmahdollisuutta vaatii molemmilta osapuolilta erityisen voimakkaan luottamuksen toiseen.

Riskiprofiili ja sen käyttäminen kinkyilyssä

Oman riskiprofiilin tekeminen auttaa hahmottamaan sitä, mitkä asiat omassa elämässä ovat mukana kun keskustellaan ja neuvotellaan niin sessiosta kuin pidempiaikaisestakin suhteesta. Omaa riskiprofiilia voi lähteä hahmottelemaan miettimällä minkälaisia fyysisiä, emotionaalisia tai sosiaalisia vahinkoja saa tai ei saa tapahtua. Fyysisistä esimerkkinä voisi olla vaikka hermopinne, joka aiheuttaa toimintahäiriön.

Kaulassa olevat kuristamisen jäljet tai subin rimpuilun aiheuttama kyynärpää silmässä ovat fyysinen vahinko, mutta  riski voi silti olla enemmän sosiaalinen – esim. työelämään liittyvä. Voimakas subdrop (samoin kuin domdrop) on tunnetasolla tapahtuva asia, mutta riski saattaa liittyä esim. työhön, jossa täytyy pysyä skarppina. Oletko valmis tekemään asioita, joista voit jälkikäteen joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vaikka kaikki oli tehty yhteisymmärryksessä?

Omaa riskiprofiiliaan voi hyödyntää, kun miettii kumppanin – uuden tai vanhan – kanssa uudenlaista kinkytekemistä. Sisältääkö itse toiminta sellaisia riskejä, jotka osuvat oman riskiprofiilin EI-sarakkeeseen? Vaikuttaako kumppanin luotettavuus, osaaminen tai, kuinka hyvin tämän tunnet,  riskien hallintaan? Voidaanko näitä riskejä rajata siten, että molempien haaveilema asia voidaan toteuttaa vai onko se parempi jättää fantasian tasolle?

Kaikille osapuolille on äärimmäisen tärkeää että varmistuu siitä että on mahdollisimman hyvästä yhteensopivuudesta ja molempien on syytä kyetä hyvään ja avoimeen kommunikaatioon. Yksi hyvä lähtökohta on että kun kumppani on riittävän älykäs ja tolkuissaan että voi kokea olevansa käsissä joihin voin luottaa, puolin ja toisin. Ja niihin ”mitä jos D määrää sinut tekemään asian X tai Y (jotka ovat yleensä jotain tolkutonta ja / tai laitonta) niin totteletko?” kysymyksiin, joita 24/7-suhteiden alistuville usein esitetään, on hyvä vastaus: Tiedän kenelle itseni annoin ja siksi minulla ei ole pelkoa tuollaisista asioista.

Kirjoittajat: bikantti, Tuli, Mia-Rouva, kuuntuli, gaselli ja Punapää
(Julkaistu alunperin BDSM-baarin kolumnina)

5

Yksi kommentti artikkeliin ”SSC, RACK, PRICK, CNC, ETC. – Kinkyilyn turvallisuuskulttuurit”

Jätä kommentti