Käytösetiketti

Häkin käytösetiketti on sitä varten, että niin yhteisössämme kuin tapahtumissamme olisi vapautunut, mutta turvallinen ilmapiiri. Mikäli sääntörikkomuksia havaitaan, pyydetään niistä ilmoittamaan hallitukselle tai tapahtuman järjestäjälle.

  1. Haluamme turvata luottamuksellisuuden ilmapiirin keskuudessamme. Yhteisömme jäsenten tai tapahtumiemme osallistujien henkilöllisyydestä ja yksityisasioista ei saa levittää tietoa ulkopuolisille. Jokainen saa itse valita, mitä itseensä liittyviä tietoja haluaa jakaa yhteisön muiden jäsenten kanssa.
  2. Emme hyväksy tuomitsevaa puhetta. Kaikilla on oikeus itseensä ja omiin mielipiteisiinsä.
  3. Toisen henkilökohtaista tilaa on kunnioitettava. Älä siis tunge väkisin iholle.
  4. Emme hyväksy käytöstä, joka perustuu oletuksiin toisen henkilön mieltymyksistä. Tällaista on esimerkiksi toisen satuttaminen sillä oletuksella, että tämä pitää siitä.
  5. Yhteisömme jäsentä tai tapahtumissamme käynyttä henkilöä ei ole sopivaa tervehtiä yhteisömme tai tapahtumiemme ulkopuolella tavalla, joka saattaisi paljastaa henkilön tahdon vastaisesti asioita hänen seksuaalisesta identiteetistään.
  6. Tapahtumien säännöt vaihtelevat tapahtumista riippuen, ja niistä informoidaan erikseen. Osallistujalla on velvollisuus toimia tapahtumakohtaisten sääntöjen mukaan.
  7. Tapahtumissa noudatetaan aina ensisijaisesti käytössä olevan tilan omia käyttäytymissääntöjä. Erityisen riskialttiiksi todettujen aktiviteettien (esim. hengityksen rajoitus, ihon rikkominen ja tulen käyttö sessioissa) toteuttaminen tapahtumissamme vaatii järjestäjiltä erillisen ennakkoluvan. Jos et ole varma, kysy aina etukäteen.
  8. Tapahtumiin osallistuvien henkilöiden kuvaaminen ilman heidän lupaansa on kielletty. Varmistathan, ettei ottamissasi kuvissa näy sivullisia.
  9. Jokainen yhteisömme jäsen ja tapahtumiimme osallistuva henkilö on vastuussa itsestään ja teoistaan. Näitä sääntöjä rikkonut henkilö voidaan erottaa yhdistyksestä ilman erillistä varoitusta. Tapahtumajärjestäjillä on aina viime kädessä oikeus poistaa paikalta henkilö, jonka käytös koetaan häiritseväksi.