Käytösetiketti

Häkin käytösetiketti on laadittu sitä varten, että niin yhteisössämme kuin tapahtumissamme olisi vapautunut, mutta turvallinen ilmapiiri. Toimintamme perustuu suostumuksen ja yksityisyyden kunnioittamiseen, ja näihin kohdistuvia rikkeitä ei suvaita. Mikäli rikkomuksia havaitaan, pyydetään niistä ilmoittamaan hallitukselle tai tapahtuman järjestäjälle mahdollisimman pian rikkeen havaitsemisen jälkeen.

  1. Toisten jäsenten ahdistelu ja suostumuksen loukkaaminen niin fyysisesti kuin sanallisesti on ehdottomasti kielletty ja johtaa aina kurinpidollisiin toimiin.
  2. Emme hyväksy tuomitsevaa puhetta. Kaikilla on oikeus itseensä ja omiin mielipiteisiinsä.
  3. Toisen henkilökohtaista tilaa on kunnioitettava. Älä siis tunge väkisin iholle.
  4. Yhteisömme jäsenten tai tapahtumiemme osallistujien henkilöllisyydestä tai muista yksityisasioista ei saa levittää tietoa ulkopuolisille. Jokainen saa itse valita, mitä itseensä liittyviä tietoja haluaa jakaa yhteisön muiden jäsenten kanssa.
  5. Yhteisömme jäsentä tai tapahtumissamme käynyttä henkilöä ei ole sopivaa tervehtiä yhteisömme tai tapahtumiemme ulkopuolella tavalla, joka saattaisi paljastaa henkilön tahdon vastaisesti asioita hänen seksuaalisesta identiteetistään.
  6. Emme hyväksy käytöstä, joka perustuu oletuksiin toisen henkilön mieltymyksistä. Tällaista on esimerkiksi toisen satuttaminen sillä oletuksella, että tämä pitää siitä.
  7. Tapahtumien säännöt vaihtelevat tapahtumista riippuen, ja niistä informoidaan erikseen. Osallistujalla on velvollisuus toimia tapahtumakohtaisten sääntöjen mukaan.
  8. Tapahtumissa noudatetaan aina ensisijaisesti käytössä olevan tilan omia käyttäytymissääntöjä. Erityisen riskialttiiksi todettujen aktiviteettien (esim. hengityksen rajoitus, ihon rikkominen ja tulen käyttö sessioissa) toteuttaminen tapahtumissamme vaatii järjestäjiltä erillisen ennakkoluvan. Jos et ole varma, kysy aina etukäteen.
  9. Tapahtumiin osallistuvien henkilöiden kuvaaminen ilman heidän lupaansa on kielletty. Varmistathan, ettei ottamissasi kuvissa näy sivullisia.
  10. Jokainen yhteisömme jäsen ja tapahtumiimme osallistuva henkilö on vastuussa itsestään ja teoistaan. Häkin käytösetikettiä rikkonut henkilö voidaan erottaa yhdistyksestä. Tapahtumajärjestäjillä on aina viime kädessä oikeus poistaa paikalta henkilö, jonka käytös koetaan häiritseväksi.