Tietoa BDSM:stä

BDSM on kattotermi erilaisille aikuisten ihmisten keskenään harjoittamille yhteisymmärrykseen perustuville eroottisille sadomasokistisille aktiviteeteille. Lyhenne BDSM koostuu useasta sanaparista, joista jokainen muodostaa yhden keskeisen BDSM:ään liittyvän osakokonaisuuden:

  • BD – Bondage & Discipline. Sitomis- ja kurileikit.

Sitomisleikeillä tarkoitetaan alistuvan osapuolen kehon fyysisen liikkuvuuden rajoittamista osana seksuaalista toimintaa esimerkiksi köysin, kahlein, tai käsiraudoin. Kurileikeillä tarkoitetaan toisen liikkumisen ohjaamista enemmänkin verbaalisin käskyin ja ohjein. Kurileikkeihin voi liittyä usein erilaisia rangaistuksia (kuten kipua tai nöyryytystä), jos alistuva ei suoriudu tälle annetuista tehtävistä. Kurileikkeihin voi myös liittyä ajatus alistuvan osapuolen kouluttamisesta toimimaan juuri alistavan osapuolen tahdon mukaisesti.

  • DS – Domination & Submission. Alistaminen ja alistuminen.

Alistamisleikit perustuvat alistuvan osapuolen omasta tahdosta luopumiseen ja alistavan osapuolen hallitseviin otteisiin. Kyse on siis enemmän henkisen tason yhteyden rakentamisesta ja vaalimisesta verrattuna BDSM:n muihin osa-alueisiin.

  • SM – Sadism & Masochism. Sadismi ja masokismi.

Sadomasokismilla tarkoitetaan fyysisen tai henkisen kivun aiheuttamista ja vastaanottamista. Sadisti saa seksuaalista mielihyvää satuttaessaan ja nöyryyttäessään toista osapuolta, ja vastaavasti masokisti saa nautintonsa satutetuksi ja nöyryytetyksi tulemisesta. BDSM:n osa-alueista sadomasokismista on kenties eniten harhaluuloja. Kyse ei ole vain toisen satuttamisesta mahdollisimman rajuin ottein, vaan toisen tuntemuksilla leikittelystä seksuaalisessa kontekstissa. Masokistit eivät esimerkiksi välttämättä pidä kivusta, eivätkä sadistit tahdo satuttaa muita sessioiden ulkopuolella.

BDSM:ään liittyvät aktiviteetit sijoittuvat usein joko niille vartavasten varattuihin aikaikkunoihin, eli sessioihin, tai joidenkin parien tapauksessa BDSM on läsnä ympärivuorokautisesti kaikessa parin välisessä kanssakäymisessä. Näitä kutsutaan 24/7-suhteiksi. BDSM:ää harjoittavat henkilöt saavat usein seksuaalista nautintoa erilaisten tuntemusten aiheuttamisesta tai vastaanottamisesta seksuaalisessa kontekstissa, vaikka BDSM:ään rinnastettavat tilanteet voisivatkin tuntua monesta vastenmielisiltä jossain muussa yhteydessä. BDSM:ää voi harjoittaa niin sukupuoliyhdynnän kanssa kuin sitä ilmankin. Usein esimerkiksi erilaisissa bileissä ja muissa tapahtumissa varsinainen paneskelu onkin kokonaan kielletty käytettävissä olevasta tilasta johtuen.

Yksi BDSM:n keskeisimpiä kulmakiviä on se, että kaikki toiminta tapahtuu aina kaikkien osapuolten välisessä yhteisymmärryksessä. Kyse ei siis ole raiskaamisesta ja väkivallasta, vaan siitä, että eri osapuolet voivat piristää seksielämäänsä jännittävin lisämaustein. BDSM:n harjoittaminen vaatii eri osapuolilta myös luottamusta toisiaan kohtaan. Ennen suin päin sessioimaan säntäämistä kannattaakin siis tutustua mahdollisiin leikkikavereihin edes jollain tavalla etukäteen, jotta kukin voi olla turvallisin mielin ja nauttia tilanteesta täysin rinnoin. On myös hyvä tiedostaa, että vaikka ennen leikkiin ryhtymistä olisikin sovittu yhteisistä rajoista, on alistuvalla osapuolella aina oikeus viheltää peli poikki, jos tilanne ei etenekään toivottuun suuntaan.

BDSM-sessioiden osapuolet jaetaan tyypillisesti kahteen kastiin, ja eri tavoin toimiville osapuolille on useita eri termejä omine vivahde-eroineen. On dominoivia (domit, dommet) ja alistuvia (subit), on aktiivisia (topit) ja passiivisia (bottomit), sadisteja ja masokisteja. Henkilöä, joka pitää molemmissa ääripäissä toimimisesta kutsutaan switchiksi. Switchit voivat joko vaihtaa rooliaan saman kumppanin kanssa sessioidessaan, tai alistaa vain tiettyjä henkilöitä sekä alistua vain tietyille henkilöille.

BDSM:n harjoittajien väliset ihmissuhteet poikkeavat myös hieman vaniljamaailmasta, eli maailmasta ilman BDSM:n elementtejä. Ei ole lainkaan tavatonta, että kinkyt leikkivät useamman eri kinkyn kanssa, sillä BDSM:ään liittyvät mieltymykset kohtaavat aniharvoin täydellisesti kahden ihmisen välillä. Kinkyskenessä onkin monia avoimessa parisuhteessa olevia pariskuntia, jotka eivät ole halunneet sulkea toisiltaan mahdollisuutta toteuttaa itseään kaikin puolin. Toki kinkyjen joukosta löytyy myös perinteisempien suhdetyyppien kannattajia, joille riittää se yksi ja ainoa kumppani.

Sadomasokismi ja fetisismi olivat Suomessakin ICD-10 –tautiluokituksen piirissä vielä vuoteen 2011 saakka. Vasta toimintaansa aloitteleva Häkkikin oli mukana allekirjoittamassa tautiluokituksen poistoa esittänyttä aloitetta. BDSM:n harjoittamista pidetään nykyisin normaalina toimintana ja vain yhtenä monista tavoista piristää seksielämää. Viime vuosina myös ilmapiiri BDSM:n ympärillä on kohentunut, mutta tästä huolimatta toimintaan liittyy yhä useita ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä.