Turvallisuus

Turvallisuusseikoista huolehtiminen on BDSM:ssä erittäin tärkeää. Etenkin uusien tuttavuuksien kanssa touhutessa on tärkeää käydä läpi yhteiset rajat ennen leikkiin ryhtymistä, varsinkin silloin jos on tarkoitus harjoittaa rajumpia leikkejä.

Alistuvalla osapuolella tulisi aina olla käytössään turvasana tai –ele, jolla tämä voi keskeyttää toiminnan niin halutessaan. Turvasana varataan usein sellaisia hetkiä varten, kun tilanne ei etene haluttuun suuntaan, tai kun lähestytään alistuvan kivunsietorajoja. Turvasanaksi valitaan usein sellainen sana, jota ei muuten tulisi käyttäneeksi session aikana. Yleisimpiä turvasanoja lienevät liikennevalot. ”Punaisella” leikin voi keskeyttää välittömästi ja ”keltaisella” leikkiä voi hidastaa. Tällöin alistuva voi eläytyä rooliinsa laittaen samalla vastaan (”ei! lopeta!”) ilman että esim. illuusio leikin asetelmasta kärsii.

Tämän lisäksi on syytä tuntea ainakin perusteet ihmisruumiin anatomiasta. On alueita, jotka ovat herkempiä kipuaistimuksille ja alueita, joihin ei tule koskaan kohdistaa iskuja. Vastaavasti on syytä tuntea käytetyt välineet läpikotaisin, ja kuinka niiden kanssa voi leikkiä turvallisesti.

Kommunikaation tärkeyttä ei voi korostaa liikaa sessioiden päättymisenkään jälkeen. Session aikana koetut tapahtumat voivat välillä olla henkisesti iso asia missä tahansa roolissa toimineelle, ja joissain tapauksissa tilannetta voi seurata hetkellinen ahdistus eli droppi. Jälkihoidolla, eli session jälkeisellä halailulla ja session purkamisella verbaalisesti voidaan ehkäistä ei-toivottuja fiiliksiä ja vahvistaa osapuolten välistä yhteyttä.

Erilaisissa kinkyhenkisissä tapahtumissa on usein paikalla nimetty henkilökunnan edustaja, joka valvoo esim. sessioiden suoritusta, niihin liittyviä turvallisuusasioita ja sitä, että turvasanoja kunnioitetaan.