Turvallisuus

Turvallisuusseikoista huolehtiminen on BDSM:ssä erittäin tärkeää. Toimintaan liittyy riskejä, joiden olemassaolo on hyvä tiedostaa, jotta niihin voidaan varautua ja toimia kaikkien osapuolten kannalta turvallisesti ja välttää mahdolliset haaverit.

Olemme keränneet tälle sivulle yleisiä ohjeita ja lähtökohtia turvallisuuden huomioimiseksi. Mikäli jokin terveyteen liittyvä asia askarruttaa mieltäsi, kehotamme kääntymään terveydenhuollon ammattilaisen puoleen. Muistutamme myös, että vastuu sessioinnista ja sen aikana tapahtuvista asioista on aina toimivilla osapuolilla itsellään.

Kommunikaatio

Etenkin uusien tuttavuuksien kanssa touhutessa on tärkeää käydä läpi yhteiset rajat ennen leikkiin ryhtymistä, varsinkin silloin, jos on tarkoitus harjoittaa rajumpia leikkejä.

Kommunikaation tärkeyttä ei voi korostaa liikaa sessioiden päättymisenkään jälkeen. Session aikana koetut tapahtumat voivat välillä olla henkisesti iso asia missä tahansa roolissa toimineelle, ja joissain tapauksissa tilannetta voi seurata hetkellinen ahdistus eli droppi. Jälkihoidolla, eli session jälkeisellä halailulla ja session purkamisella verbaalisesti voidaan ehkäistä ei-toivottuja fiiliksiä ja vahvistaa osapuolten välistä yhteyttä.

Lähtökohtia molemmille osapuolille:

 • Ota aina vastuu itsestä ja omasta toiminnasta
 • Vastuu kommunikaatiosta kuuluu molemmille osapuolille tasapuolisesti session ulkopuolella sessiosta sovittaessa.
 • Hyvä lähestymistapa on “älä oleta mitään”. Liian suuri osa tapauksista, joissa toinen osapuoli kokee tulevansa loukatuksi johtuu siitä, että jompikumpi osapuoli oletti toisesta väärin ja toimi tämän oletuksen mukaisesti.
 • Turvasanojen tai piiloilmaisuiden käytöstä – mitkä ne ovat ja mitä ne tarkoittavat – on hyvä sopia etukäteen.
 • Ihmiset ovat hyvin erilaisia siinä, missä määrin he pitävät epävarmuudesta, vaaran tunteesta tai pelosta alistuessaan. Tästä on hyvä olla rehellinen jo varhaisessa vaiheessa sessiosta sovittaessa.
 • Ensimmäinen tapaaminen on lähes tulkoon aina fiksua sopia julkiselle paikalle, jomman kumman kodin sijaan.

Lähtökohtia dominoiville:

 • Kysy paljon kysymyksiä. Jos subisi sanoo, että hänelle saa tehdä “mitä vaan”, on hyvä silti tarkentaa. Erityisesti kokemattomampi henkilö ei välttämättä ole tietoinen kaikesta siitä, mitä kaikkea “kaikkea” voikaan tarkoittaa eri ihmisille eri tilanteissa.
 • On toki ihmisiä, joille se nimenomainen juttu on juuri se, ettei tiedä mitä kauheaa toinen keksii. Näillä ihmisillä on kuitenkin usein enemmän kokemusta vastaavanlaisista sessioista, eivätkä he ole hypänneet suoraan sessioimaan ilman turvasanoja. Näissäkin tapauksissa on yleensä joitakin rajoitteita, liittyen vaikkapa ehkäisyyn ja hengenvaarallisiin akteihin.
 • On eduksi kyetä asettumaan “subin saappaisiin”, ottaa huomioon toisen asema ja mahdollinen harkintakyvyn heikentyminen esim. sessiotilanteessa.
 • Myös itsesi kannalta on syytä miettiä suostumukseen liittyviä asioita. Jos päädyt loukkaamaan subisi koskemattomuutta eli teet hänelle jotakin ilman lupaa, hänellä on loppujen lopuksi mahdollisuus tehdä asiasta rikosilmoitus. Tällaisessa tilanteessa voi olla vain vähän merkitystä sillä, että asia tapahtui hyvässä hengessä tai että kyseessä oli vahinko ja vilpitön erehdys. Myös molemmin puolin tasa-arvoisen ja terveellisen sessiosuhteen kehittämisen kannalta on olennaista olla seksiin liittyvien termien suhteen mahdollisimman selkeä.
 • Varmista turvasanan tai eleen käytön mahdollisuus myös liikkumis- tai puhekyvyn ollessa rajoitettu.
 • Muistathan, että dominoivan vastuu subin hyvinvoinnista ei lopu siihen, kun sessio päättyy. Jälkihoito on yleensä molemmille ja etenkin alistuvalle osapuolelle tärkeä osa hyvää kokemusta.
 • Subdropin lisäksi kuitenkin myös domdroppi on mahdollinen huomioon otettava ilmiö.

Lähtökohtia alistuville:

 • Kerro mistä pidät ja mistä et, perustuen aiempiin kokemuksiisi. Kerro mitä haluaisit kokeilla, ja mitä et halua kokeilla. On hyvä kategorisoida, mitä sinulle ei saa missään tapauksessa tehdä, ja mitä sellaista mistä et pidä saa käyttää esim. rangaistuksena. Esimerkiksi saatat pitää siitä, että rajojasi rikotaan piiskauksen saralla, mutta et halua että ihoasi rikotaan.
 • Selkeys tapahtumien kulun ja seksiin liittyvien asioiden suhteen luo itsevarmuutta myös sinua dominoivalle osapuolelle, mikä todennäköisesti parantaa kokemustasi subina.
 • Jos jokin asia jää vaivaamaan session jälkeen, kerro siitä. Muuten on todennäköistä, että törmäät samaan negatiiviseen asiaan jatkossa, jos toinen ei tiedä toimineensa väärin.
 • Ei ole missään nimessä väärin tai tyhmää sopia, vaikka jonkun kaverin kanssa, että soitat tiettyyn kellon aikaan mennessä tälle, kun menet leikkimään ensimmäistä kertaa uuden ihmisen kanssa ja kertoa kaverille, missä olet, jos sinusta ei kuulu mitään.

Turvasana

Alistuvalla osapuolella tulisi aina olla mahdollisuus keskeyttää toiminta niin halutessaan. Usein tämä taataan antamalla alistuvan osapuolen käyttöön turvasana tai –ele. Turvasana tai –ele varataan usein sellaisia hetkiä varten, kun tilanne ei etene sovittuun suuntaan, tai kun lähestytään alistuvan kivunsietorajoja.

Turvasanaksi valitaan usein sellainen sana, jota ei muuten tulisi käyttäneeksi session aikana. Yleisimpiä turvasanoja etenkin bilepiiskauksessa ja muissa kevyemmissä sessioissa lienevät liikennevalot. ”Punaisella” leikin voi keskeyttää välittömästi ja ”keltaisella” leikkiä voi hidastaa. Tällöin alistuva voi eläytyä rooliinsa laittaen samalla vastaan (”ei! lopeta!”) ilman että esim. illuusio leikin asetelmasta kärsii.

Turvasanaksi kannattaa valita aina jokin helposti äännettävä sana, joka pysyy varmasti molempien osapuolten mielessä vaikka sessio vetäisikin mukaansa. Walesilaisten kylien nimet eivät siis ole parhaimpia mahdollisia vaihtoehtoja esim. aiemmin mainittujen liikennevalojen rinnalla. Subiaan kunnioittavaan domin tulisi lukea aina tilanteen kehittymistä, eikä luottaa liikaa turvasanan käyttöön. Vastaavasti alistuvan osapuolen vastuulla on aina ilmoittaa, jos jokin on huonosti (esim. jos jokin ruumiinosa alkaa puutumaan). Leikin voi aina keskeyttää ja sitä voi aina jatkaa. Turvasanan käyttöä tai leikin keskeyttämistä ei pidä hävetä, vaikka jotkut niin väittäisivätkin.

Turvaeleellä tarkoitetaan jotain muuta tapaa varmistaa alistuvan osapuolen mahdollisuus puhaltaa peli poikki, kun tämä ei pysty kommunikoimaan verbaalisesti esim. ollessaan suukapuloituna. Turvaeleenä voi toimia esim. alistuvan kädessä oleva esine, jonka pudottaminen keskeyttää leikin.

Toimiva kommunikaatio on kaiken perusta myös sessioinnissa, ja kun parin välillä vallitsee keskusteluyhteys, ei turvasanoja välttämättä tarvita. Monessa parisuhteessa leikkikaverin ollessa jo tuttu turvasanat koetaan usein myös hieman kömpelöiksi. Niiden käytöstä on kuitenkin hyvä sopia etukäteen, etenkin aloittaessa sessiota, jossa alistuva eläytyy rooliinsa ”vastustaen” dominoivan toimia.

Kehon reagointi sessioiden aikana

Vaikka suuri osa tuntemuksista syntyykin sessioivien henkilöiden pääkopassa, voi ihmiskehokin reagoida sessioiden aikana tapahtuviin asioihin eri tavalla ja mm. erilaista pahoinvointia voi ilmetä.

Session aikana iskevään heikotukseen voi varautua monella tavalla. Heikotus voi käynnistyä monen eri tekijän laukaisemana, mutta sen syntyyn vaikuttaa ennen kaikkea matala energiatasapaino ja riittämätön nesteytys, aivan kuten vaikkapa urheilussakin. Ei ole koskaan pahitteeksi varata lähistölle vesipullo ja jotain pientä purtavaa, mikäli heikotus alkaa nostaa päätään. Etenkin rajumpaa sessiointia kannattaa välttää nälkäisenä.

Mikäli session aikana ilmenee pahoinvointia, on aina syytä vapauttaa alistuva kahleistaan ja poistaa tältä mahdolliset tiukat vaatteet. Usein jo pieni hengähdystauko auttaa tilanteeseen. Tällöin kannattaa myös muistaa juoda hieman vettä ja harkita jotain pientä välipalaa, mikäli uupumus on päässyt yllättämään.

Välineet

Sessiot on usein hyvä aloittaa lämmittelyllä, eli lähteä liikkeelle kevyemmin. Tämä saa esim. piiskatessa veren kiertämään piiskattavalla alueella, sekä valmistaa alistuvaa henkilöä uppoutumaan sessioon myös ajatuksissaan. Rauhallinen aloitus ja tasainen kiihdyttäminen auttavat myös välttämään ylilyöntejä sekä ehkäisemään omalta osaltaan myös ei-toivottujen jälkien syntymistä.

Tämän lisäksi on syytä tuntea ainakin perusteet ihmisruumiin anatomiasta. On alueita, jotka ovat herkempiä kipuaistimuksille ja alueita, joihin ei tule koskaan kohdistaa iskuja. Vastaavasti on syytä tuntea käytetyt välineet läpikotaisin, ja kuinka niiden kanssa voi leikkiä turvallisesti.

Kevyempi hapsupiiska toimii paljon useampaan kohtaan kuin vastaavasti raskas puinen paddle. Siinä missä raskaammalla piiskalla voi lähinnä lyödä niille alueille missä rasvakudosta on enemmän (pylly, takareisi, etureisi ja mahdollisesti pohkeet), voi hapsupiiskalla antaa osumaa mm. yläselkään. Tärkeimmät vältettävät alueet piiskatessa ovat sisäelimet, luut, nivelet, selkäranka ja aika monella piiskalla genitaalialue.

Suukapulaa valitessa kannattaa myös ottaa huomioon alistuvan mukavuus tai haluttaessa epämukavuus. Silikoninen suukapula suojaa hampaita yhteen puremiselta ja on huomattavasti kevyempi alistuvan leuoille kuin metallinen suukapula. Kannattaa siis ottaa huomioon, että ihan jokainen suukapula ei sovellu jokaisella alistuvalle tai ei ainakaan yhtä pitkäksi aikaa, kuin vaikka itsellesi. Leuat voivat jumiutua tai kipeytyä pidemmän käytön myötä.

Testaa ensin itseesi

Usein aloittelevia dominoivia tai ylipäätään uusia välineitä hankkivia tai uusiin asioihin tutustuvia henkilöitä kehotetaan kokeilemaan asioita ensin itseensä. Oma kantamme on ”kyllä ja ei”.

Asioiden kokeilemisesta itseensä on joitain etuja, kuten se, että saa yleistuntuman käytettävästä välineestä ja oppii ymmärtämään välineen toimintaperiaatteet tai miltä jokin asia yksinkertaisesti tuntuu. Omalla keholla harjoittelu on mm. näistä syistä usein kannattavampaa, kuin lähteä testaamaan jotain täysin uutta juttua kylmiltään kesken session.

On kuitenkin erittäin tärkeää tiedostaa, että kun välineitä tai asioita testaa itseensä, ei fiilis vastaa koskaan täysin sitä miten vastapuoli asian kokee. Esimerkiksi uuden piiskan kokeileminen omaan kehoon tuntuu testaajasta aina täysin erilaiselta kuin subista session aikana. Testaaminen tapahtuu usein täysin sessiotilanteen ulkopuolella ja testaaja voi itse säädellä iskun voimakkuutta tuntiessaan saman tien miltä piiskan isku tuntuu.

Session aikana, kun ollaan virittäydytty sopivaan mielentilaan ja alistuva osapuoli on kenties jopa kahlittu paikalleen, tilanne on kokonaan erilainen. Ensinnäkin se miten itse tunnet iskun, ei välttämättä vastaa lainkaan sitä millaisena toinen kokee sen session aikana. Itsekseen tehtyihin kokeiluihin perustuva mielikuva ei oikeuta käyttämään välinettä toiseen henkilöön kuuntelematta ensin henkilöä itseään. Toisekseen on täysin eri asia testata jotain välinettä itseensä tietäen milloin isku on tulossa ja millä voimalla, verrattuna siihen että joku toinen testaa välinettä sinuun ollessasi kahlehdittuna, suukapuloituna, silmät peitettynä, siis täysin avuttomana toisen henkilön armoilla.

Vaikka välineitä ja asioita onkin välillä hyvä testata itseensä saadakseen jonkinlaisen kokonaiskuvan niiden aiheuttamista tuntemuksista, on syytä tiedostaa että omat tuntemuksesi poikkeavat melko varmasti toisen henkilön tuntemuksista.

Sitominen ja kahleet

Useimmat sitomiseen liittyvät riskit liittyvät raajojen puutumiseen. Tällöin ei ole aihetta paniikkiin, vaan köysien leikkaamisen tai kahleiden rikkomisen sijaan riittää että siteet avataan mahdollisimman nopeasti. On kuitenkin syytä varautua aina myös vakavampiin tilanteisiin, joissa sidottava pyörtyy tai saa vaikkapa sairaskohtauksen. Vakavammat tilanteet ovat onneksi kuitenkin harvinaisempia.

Hätätilanteita varten on aina syytä pitää käsien ulottuvilla turvasaksia tai -leikkureita, joilla köydet saa tarvittaessa ripeästi poikki. Suosittelemme tavallisten saksien ja veisten sijaan mm. apteekista saatavia turvasaksia tai mm. kiipeilyliikkeistä saatavia köysien katkomiseen tarkoitettuja työkaluja, sillä niiden terät ovat suojattuja ja turvallisempia käyttää hätätilanteissa. Metallisten kahleiden kanssa on syytä pitää aina mielessä miten subin saa nopeiten irti tarpeen vaatiessa. Mikäli subi on saatava vapaaksi todella nopeasti, on mahdollisesti hengitykseen vaikuttavat köydet ja kahleet irrotettava aina ensin.

Ohjeita turvalliseen sitomiseen

 • Tunne oma kehosi – Itselle hankalat asennot on helppo tunnistaa myös ilman köysien läsnäoloa. Mikäli esim. jokin nivel on mennyt aiemmin sijoiltaan ja oikuttelee tai jos kädet alkavat puutua aina samassa asennossa, on tästä tärkeää ilmoittaa sitojalle.
 • Kommunikaatio – Jos jokin tuntuu pahalta, sano asiasta heti. On sidottavan vastuulla mainita välittömästi, jos jokin ei tunnu hyvältä. Sitojan vastuulla on seurata sidottavaa ja tämän reaktioita, esim. ilmeitä. Jos sitojan esittämien kysymysten koetaan haittaavan sessiota, voi sanallisen kommunikaation korvata esim. sopimalla, että, kun sitoja tarjoaa vaikkapa sormensa sidottavan käden sisään, voi tämä puristamalla ilmoittaa että kaikki on hyvin.
 • Verenkierron seuraaminen – Sitojan vastuulle kuuluu myös seurata, ettei sidottavan verenkierto pääse häiriintymään. Selkeimpänä merkkinä verenkierron häiriöistä ovat sinertävät raajat, mutta sitä voi myös testata esim. painamalla toisen kynttä ja seuraamalla palautuuko siihen normaali väri vai jääkö se valkoiseksi, pyytää sidottavaa puristamaan kättään nyrkkiin tai avaamaan nyrkissä oleva kätensä, tai ihan vaan kokeilemalla sidottavan käsien lämpöä. Köysiä ei saa koskaan sitoa subin kaulan ympärille!
 • Tukevat sidonnat – Sidottava ei saa päästä koskaan kaatumaan, eli sitojan on huolehdittava että tämän tasapaino säilyy myös hankalammissakin asennoissa. Jos sidottava halutaan kiinnittää esim. kattoon, on kiinnityskohta aina tehtävä esim. keskivartaloon tai muuhun vahvaan ruumiinosaan, joka kestää köyden aiheuttamaa painoa. Sidottavan paino ei saa ikinä kohdistua niihin köysiin, jotka ovat kiinni sidottavan ranteissa tai muissa nivelissä, genitaaleilla tai muissa herkissä kohdissa. Köysien kiinnittämistä lävistyksiin on syytä välttää!
 • Hermovaurioiden välttäminen – Liian kireälle sidotut köydet voivat pahimmillaan painaa hermoja ja aiheuttaa tunnottomuutta tai pistelyä raajoissa myös siteiden poiston jälkeen. Myös asennon merkittävä vaihtaminen kesken sidonnan voi tehdä turvallisesta sidonnasta vaarallisen. Pahimmillaan hermovauriot paranevat hitaasti, ja niiden täydellinen paraneminen voi viedä viikkoja tai jopa kuukausia. Helpoin tapa varmistaa köysien riittävä väljyys on kokeilla mahtuuko sitojan oma sormi köysien alle. Sitojan on syytä varoa etenkin ranteessa peukalon ja ranteen välistä aluetta (säteilee peukaloon, etu- ja keskisormeen), samaa kohtaa pikkusormen puolella (säteilee nimettömään ja pikkusormeen), n. kolmen sormen paksuuden päässä kyynärpään yläpuolella olevaa pehmeää kohtaa (säteilee käsivarteen ja kämmeneen) sekä hauiksen ja olkalihaksen välissä olevaa kohtaa (säteilee koko käteen, vrt. lihasruhje tai ”puukäsi”). Lisäksi on syytä olla varovainen nivusten alueella sekä sitoessa raajoja epätavallisempiin asentoihin (esim. kädet selän taakse).
 • Tunne köytesi – Puutumisten ja hermovaurioiden lisäksi köysi itsessään voi tuntua ikävältä sidottaessa tai köysiä irrottaessa. Köyden vetäminen liian nopeasti iholla polttaa ihoa, ja köyden vetäminen liian nopeasti jostain välistä voi saada köyden pään iskemään niin sitojan kuin sidottavankin kasvoille.
 • Sido omalla tasollasi – Yleinen sääntö on, että pitäisi sitoa vähintään vuosi lattialla, ennen kuin alkaa kiinnittää sidontoihin ylälinjoja. Tämän jälkeen tulisi harjoitella puoliroikotuksia kevyiden kehonosien, kuten käsien tai jalkojen kanssa, ja opetella turvalliset tavat ylälinjojen lukitsemiseen ja hallintaan ensin esineitä nostamalla. Kaikki virheet, joita teet lattialla, moninkertaistuvat ilmassa, ja aikaa reagoida on paljon vähemmän. Olet valmis roikottamaan vasta, kun ymmärrät riskit: mm. hermovauriot, toisen tiputtaminen, paniikkikohtaukset, pahoinvointi, pyörtyminen.

Vaikka sitomisleikkejä harrastaessa olisikin kivaa eikä touhuja tahtoisi millään keskeyttää, on liian epämukavasta sidonnasta irrottauduttava aina mahdollisimman pian!

Sessiointi ja päihteet

Päihteiden vaikutuksen alaisena sessiointi vaikuttaa suoraan session turvallisuuteen. Molempien osapuolten arviointikyky heikkenee, aistit voivat turtua, voi tulla ylilyöntejä, kipukynnys muuttua, tilanteen lukukyky kärsii, ja pahimmillaan se johtaa sammumiseen.

Emme suosittele päihteidenkäyttöä osana sessiointia, emmekä kannusta sessioimaan päihteiden vaikutuksen alaisena, vaikka jotkut henkilöt saattavat omat kiksinsä päihteistä saadakin.

Bileet

Erilaisissa kinkyhenkisissä tapahtumissa on usein paikalla nimetty henkilökunnan edustaja, joka valvoo esim. sessioiden suoritusta, niihin liittyviä turvallisuusasioita ja sitä, että turvasanoja kunnioitetaan.

Jos havaitset bileissä tai muissa tapahtumissa käytöstä joka rikkoo sääntöjä, käy nykimässä lähimpää tapahtumajärjestäjän edustajaa hihasta. Henkilökunta pystyy puuttumaan tapahtumiin heti bileissä, jolloin asioiden setviminen on huomattavasti helpompaa kuin vasta seuraavana päivänä.

Varoitusmerkkejä

Olemme listanneet lopuksi vielä eräitä varoitusmerkkejä (engl. Red Flags), jotka voivat auttaa sinua tunnistamaan ettei potentiaalinen partnerisi ole mahdollisesti turvallinen. Se, mikä on jollekin toiselle varoitusmerkki ei välttämättä päde kaikkiin, vaan ne ovat jossain määrin myös yksilöllisiä. On myös syytä huomioida, että yksi varomerkki ei tee kenestäkään automaattisesti vaarallista. Oheista listaa tulisikin lähestyä siitä näkökulmasta, että mitä useampi kohta pätee kumppaniisi, sitä enemmän hälytyskellojen tulisi soida (Esim. skeneen kuulumattomuus ei missään nimessä ole automaattisesti varomerkki kaikille ja on täysin normaalia, että kaikkia ei tapahtumissa käynti kiinnosta ja osalle työn vuoksi se ei ole edes mahdollisuus.)

Mahdollisia varomerkkejä ovat mm:

 • Hän eristää sinut kavereistasi, perheestäsi tai BDSM-yhteisöstä
 • Hän välttelee puhumasta itsestään tai suuttuu, jos häneltä kysyy yksityiselämästä tai vastaa kysymyksiin kysymyksillä
 • Hänellä ei ole ketään ystäviä BDSM-piireistä tai ketään keneltä hänestä voi kysyä
 • Hän suuttuu, jos kyselet hänestä muilta tai kysyt, kuka häntä voisi suositella
 • Hänen kertomuksensa itsestään muuttuvat
 • Hän ei suostu antamaan puhelinnumeroaan sinulle
 • Hän kommunikoi kanssasi vain epämääräisiin aikoihin ja suuttuu, jos yrität ottaa yhteyttä muulloin
 • Hän kritisoi BDSM-yhteisöä ja kieltäytyy osallistumasta tapahtumiin
 • Hän pettää lupauksiaan jatkuvasti
 • Hän syyttää aina muita, jos asiat menevät pieleen
 • Hän ei ota henkilökohtaisesti vastuuta
 • Hän painostaa sinua tekemään asioita, joita et halua tehdä
 • Hän ei kunnioita rajojasi tai sovittuja asioita
 • Hän painostaa sinut D/s-suhteeseen liian nopeasti
 • Hän vannoo ikuista rakkautta ennen kuin olette edes tavanneet
 • Hän piiloutuu D/s-auktoriteettinsä taakse ja sanoo, että hänen auktoriteettiään ei kyseenalaisteta
 • Hän syyllistää sinua kertomalla, että et ole tarpeeksi hyvä tai aidosti alistuva
 • Hän menettää tunnekontrollinsa väittelyissä ja alentuu huutamisen ja nimittelyn tasolle
 • Hän alentaa sinua muiden edessä
 • Hän ei kykene muodostamaan tai ylläpitämään normaaleita kaverisuhteita, vaan voi jättää parhaat ystävänsä tuosta noin vaan tehden parhaasta ystävästään arkkivihollisen hetkessä
 • Hän kohtelee sinua rakastavasti ja kunnioittavasti yhtenä päivänä, ja toisena törkeästi ja syyttävästi
 • Hän valehtelee, on ylikorostetun mustasukkainen tai pettää sinua
 • Hän ei suostu keskustelemaan minkälainen suhteenne voisi olla tulevaisuudessa/myöhemmin
 • Hän yrittää pitää sinut pimennossa siitä, mitä suhteessanne tapahtuu seuraavaksi
 • Hän ei kunnioita tunteitasi, oikeuksia tai ajatuksiasi
 • Hän vähättelee ideoitasi
 • Hän syyttää sinua loukkaantuneista tunteistasi
 • Hän väärinkäyttää alkoholia tai muita päihdyttäviä aineita
 • Hän pyytää jatkuvasti isoja summia rahaa sinulta tai muilta
 • Hän uhkailee itsemurhalla tai itsensä vahingoittamisella
 • Hän tekee ja sanoo tarkoituksella asioita, joka johtaa siihen että häneen itseensä sattuu pahasti
 • Hän haluaa kontrolloida raha-asioitasi, vaikka ette asu yhdessä
 • Hän on yhteydessä sinuun vain kinky- tai seksuaalissävytteisesti, vähän kuin roolipelaten
 • Hän ei kykene normaaliin jokapäiväiseen keskusteluun kinkyaiheiden ulkopuolella
 • Hän ei näytä omaa inhimillisyyttään, vaan on tunteeton ja piilottaa haavoittuvuutensa D/s-roolinsa taakse
 • Hänellä on useita eri identiteettejä saman yhteisön sisällä
 • Hän ei kommunikoi kanssasi useisiin päiviin tai viikkoihin mitään ilmoittamatta
 • Hän yrittää pelotella sinua – pelkäätkö partneriasi aidosti leikkiympäristön ulkopuolella?
 • Hän uhkaa jättää tai hylätä sinut jos et alistu
 • Hän uhkailee säännöllisesti väkivallalla, joka menee yli sinun mukavuusrajojesi
 • Hän antaa sinulle kalliita lahjoja, jotta suostut tekemään asioita joita et haluaisi tehdä
 • Hän saa sinut tuntemaan itsesi epähaluttavaksi tai rumaksi
 • Hän on pakottanut sinut intiimiyteen tahtosi vastaisesti
 • Hän ei välitä tarpeistasi
 • Hän kyseenalaistaa lojaaliteettisi
 • Hän odottaa täydellistä alistumista tuntemattomalta
 • Hänellä ei ole mitään hyvää sanottavaa edellisestä partnereistaan
 • Hän on valmis mihin tahansa ennen kuin olette edes tavanneet
 • Hän suuttuu, jos haluat tehdä turvasoiton kaverillesi ensimmäisellä tapaamiskerralla
 • Hän haluaa välttämättä session ensimmäisellä tapaamiskerralla