Käytösetiketti

(Päivitetty yhdistyksen kevätkokouksessa 04/2023)

Häkin käytösetiketti on laadittu sitä varten, että niin yhteisössämme kuin tapahtumissamme olisi vapautunut, mutta turvallinen ilmapiiri. Toimintamme perustuu suostumuksen ja yksityisyyden kunnioittamiseen, ja näihin kohdistuvia rikkeitä ei suvaita. Liittyessään yhdistykseen jokainen jäsen on sitoutunut noudattamaan yhdistyksen käytösetikettiä. Häkin käytösetikettiä rikkonut henkilö voidaan erottaa yhdistyksestä. Mikäli rikkomuksia havaitaan, pyydetään niistä ilmoittamaan hallitukselle, häirintäyhdyshenkilölle tai tapahtuman järjestäjälle mahdollisimman pian rikkeen havaitsemisen jälkeen.

Yleinen

1. Toisten jäsenten ahdistelu ja suostumuksen loukkaaminen niin fyysisesti kuin sanallisesti on ehdottomasti kielletty ja johtaa aina kurinpidollisiin toimiin.

2. Emme hyväksy tuomitsevaa puhetta. Kaikilla on oikeus itseensä ja kinkyihin mieltymyksiinsä.

3. Toisten yhteisömme jäsenten tai tapahtumiemme osallistujien yksityisyyttä tulee kunnioittaa. Toisen henkilön yksityisiä, esim. opiskeluihin, työhön, tai perhe-elämään liittyviä asioita ei ole suotavaa jakaa kinkykontekstissa. Vastaavasti toisen henkilön kinkymieltymyksiin liittyvää tietoa ei tule saattaa esim. tämän opiskelutovereiden, työyhteisön tai sukulaisten tietoon. Jokainen saa itse valita, mitä itseensä liittyviä tietoja haluaa jakaa näissä yhteyksissä niin yhteisömme sisällä kuin sen ulkopuolella.

4. Vaikka korostammekin turvallisuusseikkoja, toisen henkilön tietoinen ja laajamittainen mustamaalaaminen vahingoittamistarkoituksessa on kiellettyä. Kaikki tekevät virheitä, ja niistä on mahdollista myös oppia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö uudesta tuttavuudesta saisi kysyä suosituksia, etteikö kaverista saisi olla huolissaan, tai etteikö mahdollisista tietoisesti muiden rajoja rikkovista tai muutoin vaarallisesti käyttäytyvistä henkilöistä saisi varoittaa läheisiään.

5. Yhteisömme jäsentä tai tapahtumissamme käynyttä henkilöä ei ole sopivaa tervehtiä yhteisömme tai tapahtumiemme ulkopuolella tavalla, joka saattaisi paljastaa henkilön tahdon vastaisesti asioita hänen seksuaalisesta identiteetistään.

6. Emme hyväksy käytöstä, joka perustuu oletuksiin toisen henkilön mieltymyksistä. Tällaista on esimerkiksi toisen satuttaminen sillä oletuksella, että tämä pitää siitä.

Tapahtumat

7. Huomioi muut ja etenkin uudet paikallaolijat. Älä sulje toisia porukan ulkopuolelle.

8. Toisen henkilökohtaista tilaa on kunnioitettava. Älä siis tunge väkisin iholle.

9. Kunnioita yksityisyyttä. Älä huutele ympäriinsä ketä tuttuja olet nähnyt Häkin tapahtumissa.

10. Tapahtumien säännöt vaihtelevat tapahtumista riippuen, ja niistä informoidaan erikseen. Osallistujalla on velvollisuus toimia tapahtumakohtaisten sääntöjen mukaan.

11. Tapahtumissa noudatetaan aina ensisijaisesti käytössä olevan tilan omia käyttäytymissääntöjä. Erityisen riskialttiiksi todettujen aktiviteettien (esim. hengityksen rajoitus, ihon rikkominen ja tulen käyttö sessioissa) toteuttaminen tapahtumissamme vaatii järjestäjiltä erillisen ennakkoluvan. Jos et ole varma, kysy aina etukäteen.

12. Tapahtumiin osallistuvien henkilöiden kuvaaminen ilman heidän lupaansa on kielletty. Varmistathan, ettei ottamissasi kuvissa näy sivullisia.

13. Jokainen tapahtumiimme osallistuva henkilö on vastuussa itsestään ja teoistaan. Tapahtumajärjestäjillä on aina viime kädessä oikeus poistaa paikalta henkilö, jonka käytös koetaan häiritseväksi.

Discord

14. Luo ja ylläpidä itse positiivista, yhteisöllistä, turvallista keskusteluilmapiiriä erilaisille ihmisille ja kinkyille. Jokainen keskustelija voi vaikuttaa palvelimen ilmapiiriin.

15. Älä oleta tai yleistä. Et voi aina tietää toisen kokemusta, ajatuksia, elämäntilannetta tai identiteettiä hänen puolestaan.

16. Ole kunnioittava. Älä hauku muita, provosoi tahallasi tai kyseenalaista toisten kokemusta. Oleta muista yhdistyksen jäsenistä lähtökohtaisesti hyvää, äläkä tulkitse kaikkea ilkeämielisesti. Älä kirjoita hyökkäävästi äläkä alennu haukkumaan muita. Jos havaitset ettet kykene kirjoittamaan tyynesti, ota etäisyyttä keskusteluun.

17. Kuuntele ja anna tilaa. Huolehdi, että kaikki tulevat keskustelussa kuulluksi ja pääsevät osalliseksi.

18. Älä häiritse ketään. Ei tarkoittaa ei. Lopeta keskustelu tai muuta käytöstäsi, jos toinen sitä pyytää. Jos et ole varma, onko toimintasi sopivaa, varmista kysymällä. Vain kyllä tarkoittaa kyllä. Älä lähetä pyytämättä vihjailevia yksityisviestejä. Älä ehdottele julkisessa keskustelussa, ellei vastaanottaja ole suoraan toivonut ehdottelua.

19. Julkaise vain sellaisia kuvia muista jäsenistä, joiden julkaisuun olet saanut luvan. Suhtaudu toisten kuviin kunnioituksella. Älä kommentoi toisten vartaloita ilkeämielisesti, äläkä vitsaile niistä ikävässä hengessä. Kirjoita mahdolliset kuvakommenttisi alkuperäisen kuvan taakse luotuun ketjuun, jotta ne ovat kaikki samassa paikassa eivätkä täytä kuvakanavien sisältöä tekstillä.

20. Pyydä ja anna anteeksi. Jos joku kertoo toimintasi aiheuttaneen pahaa oloa, ota palaute vastaan ja ilmaise kuulleesi sen. Opi tapahtuneesta. Anna toiselle myös mahdollisuus oppia virheestään ja parantaa tapansa.

21. Kunnioita yksityisyyttä. Palvelimen keskusteluiden sekä jäsenten henkilökohtaisten tietojen, kokemusten ja kuvien tietoinen tai tahaton levittäminen tai näyttäminen palvelimen ulkopuolelle ilman selkeää suostumusta on ehdottomasti kielletty ja johtaa kurinpidollisiin toimiin.

22. Pidä huolta myös omasta yksityisyydestäsi. Mietit ennen viestin lähettämistä, että lähettämäsi viesti sisältöineen päätyy satojen jäsenten nähtäväksi ja siten henkilöille, joille et viestiä tarkoittanut.

23. Kirjoita viestisi sille kanavalle jolle se parhaiten sopii. Huomioithan, että postaat etenkin NSFW-sisällön sille varatuille kanaville. Väärille kanaville postatut viestit voidaan poistaa keskusteluiden pitämiseksi raiteillaan.

24. Käytä sisältövaroituksia ja spoileritägejä tarvittaessa yleisillä kanavilla, kun keskustelu tai muu viestisisältö sitä edellyttää (pitkät ja graafiset kuvaelmat, erityisen rankat, ahdistavat tai hyvän maun rajoilla olevat aiheet, jne).

25. Jokainen Discord-palvelimemme käyttäjä on vastuussa itsestään ja teoistaan. Hallituksella on aina viime kädessä oikeus poistaa paikalta henkilö, jonka käytös koetaan häiritseväksi. Hallituksella tai hallituksen valtuuttamalla taholla on myös oikeus poistaa sääntöjen vastainen sisältö Discordista.

26. Jokainen Discord-palvelimemme käyttäjä voi halutessaan poistaa itse lähettämänsä viestit palvelimelta. Hallitus tai muut Discord-palvelimen vastuuhenkilöt eivät ole vastuussa yksittäisten jäsenten viesteistä tai niiden poistamisesta. Hallituksella ja muilla vastuuhenkilöillä on kuitenkin aina oikeus poistaa sääntöjen vastainen sisältö.

Asiattomaan käyttäytymiseen puuttuminen

Yhdistyksen hallituksella on oikeus reagoida havaittuun asiattomaan käyttäytymiseen seuraavan portaikon mukaisesti tilanteen vakavuudesta riippuen:

Varoitus – Sanallinen huomautus siitä, miltä osin käytös on ristiriidassa yhdistyksen sääntöjen, tämän käytösetiketin, tai yleisesti hyväksyttyjen hyvien käytöstapojen kanssa. Varoitus annetaan jäsenelle yksityisesti.

Jäähy – Lyhyt väliaikainen porttikielto yhdistyksen tapahtumiin ja/tai Discord-palvelimelle. Yksittäinen hallituksen jäsen tai hallituksen valtuuttama henkilö voi tehdä päätöksen henkilön poistamisesta yhdistyksen tapahtumasta tai tilapäisesti Discordista korkeintaan seitsemän vuorokauden ajaksi. Jos jäsen on toiminut sellaisella tavalla josta rangaistuksena on porttikielto tai yhdistyksestä erottaminen, voidaan tilapäinen jäähy langettaa neljäntoista vuorokauden ajaksi.

Porttikielto – Pidempi porttikielto yhdistyksen tapahtumiin ja/tai Discordiin. Porttikiellot langetetaan hallituksen kokouksen päätöksellä. Porttikiellon langettaminen on aloitettava toimittamalla asianosaiselle erillinen ilmoitus vähintään seitsemän vuorokautta ennen porttikiellon langettamista käsittelevää hallituksen kokousta. Ennen päätöksentekoaan hallituksen on varattava asianosaiselle mahdollisuus tulla kuulluksi.

Yhdistyksestä erottaminen – Vakavista sääntö- ja/tai etikettirikkeistä sekä toistuvasta epäasiallisesta käytöksestä vakavin rangaistus on Häkistä erottaminen. Jäsenet erotetaan hallituksen kokouksen päätöksellä. Jäsenen erottaminen on aloitettava toimittamalla asianosaiselle erillinen ilmoitus vähintään seitsemän vuorokautta ennen erottamisasiaa käsittelevää hallituksen kokousta. Ennen päätöksentekoaan hallituksen on varattava asianosaiselle mahdollisuus tulla kuulluksi.