Toimintasuunnitelma 2019

1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta

Helsingin akateemisten kinkyjen eli Häkin tarkoitus on edistää seksuaalista tasa-arvoisuutta, suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden ymmärtämistä sekä poistaa ennakkoluuloja. Häkki tarjoaa BDSM:stä tai fetisismistä kiinnostuneille suvaitsevaisen ja ymmärtävän ympäristön, jossa tavata muita aiheesta kiinnostuneita, keskustella aiheeseen liittyvistä kysymyksistä ja pitää hauskaa samanhenkisellä porukalla.

BDSM:ään ja fetisseihin liittyy yhä erilaisia stereotypioita ja harhaluuloja ja ne rinnastetaan valitettavan usein mm. erilaisiin mielenterveydellisiin ongelmiin. Yhdistyksen pitkän tähtäimen visio on pyrkiä vähentämään edellämainittuja ennakkoluuloja sekä tarjota jäsenistölleen erilaisia tapahtumia. Tavoitteen saavuttamiseksi yhdistys jatkaa toimintaansa ennen kaikkea Helsingin yliopiston piirissä, tuottaa laadukasta ja informatiivista sisältöä omille kotisivuilleen, sekä pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan ottamaan kantaa myös yhdistyksen aihepiiriin liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun mm. sosiaalisessa sekä perinteisessä mediassa.

 

2. Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet

Häkin suosio jatkaa suorastaan räjähdysmäistä kasvuaan. Vuonna 2017 jäsenmäärämme kasvoi 81 jäsenellä ja vuonna 2018 jo yli sadalla jäsenellä, ja kokonaisjäsenmäärämme on kivunnut parissa vuodessa jo yli 250 jäseneen!

Tulevan toimintakauden haasteena onkin aktivoida mahdollisimman moni yhdistyksen jäsenistä osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäseniä tulisikin kannustaa osallistumaan Häkki-yhteisön rakentamiseen niin tapahtumiin osallistumisen, niiden järjestämisen kuin nettikeskusteluihin osallistumisen kautta.

 

3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet

Alkava toimintavuosi on yhdistyksen yhdestoista toimintavuosi, joka huipentuu keväällä pidettäviin 10-vuotisjuhliin. Yhdistys tulee panostamaan tavallista enemmän erilaisiin tapahtumiin juhlavuotensa kunniaksi, ja järjestää mm. historiansa ensimmäiset kinkybileet.

3.1. Yhteisöllisyyden edistäminen ja jäsenten aktivointi

Yhdistys on saanut viime vuosina huomattavasti uusia jäseniä. Yhdistyksen tärkeimpänä tavoitteena alkavalle toimintavuodelle onkin aktivoida nykyistä jäsenpohjaa mm. erilaisten tapahtumien muodossa, sekä aktivoimalla jäseniä osallistumaan erilaisten tapahtumien järjestämiseen yhdessä hallituksen kanssa. Yhdistyksen tavoitteena on madaltaa sen jäsenten kynnystä tutustua uusiin samanhenkisiin ihmisiin mm. erilaisten tapahtumien ja tutustumisleikkien avulla.

3.2. Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen

Yhdistys on alkanut hyödyntää kotisivujaan, sosiaalista mediaa sekä aihepiiriinsä liittyviä keskustelufoorumeita aiempaa enemmän. Jatkamalla tehokasta viestintää yhdistykselle taataan parempi näkyvyys myös tulevana vuonna. Yhdistys uudisti kotisivunsa vuonna 2018, ja näiden menestyksekästä käyttöä tulisi jatkaa myös tulevina vuosina.

 

4. Yhdistyksen muu sisäinen toiminta

4.1. Kokoukset

Yhdistyksen kaksi sääntömääräistä kokousta pidetään keväällä ja syksyllä. Yhdistyksen kokouksissa käsitellään vakioagendansa mukaiset asiat, sekä tarvittaessa muita jäsenistön päätettäviä asioita tai jäsenistön ehdottamia aiheita.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa, n. 6-12 kertaa vuodessa. Hallituksen kokouksissa käsitellään yhdistyksen päivittäisiä asioita, kuten jäsenasioita, tulevia tapahtumia ja raha-asioita.

4.2.Jäsenhankinta

Yhdistyksen pääasiallinen jäsenhankinta tapahtuu Helsingin yliopiston piirissä. Tehokas jäsenhankinta edellyttää yhdistyksen aktiivisuutta yliopiston järjestämien tapahtumien yhteydessä, etenkin syksyn avajaiskarnevaaleilla, fuksisuunnistuksessa ja Häkin omassa uusien illassa. Tämän lisäksi pohditaan muita mahdollisuuksia näkyvyyden lisäämiseksi kampuksilla. Suuri osa yhdistyksen jäsenistä kuulee Häkistä myös omien kavereidensa kautta. Tästä syystä yhdistys pyrkii järjestämään myös ainakin yhden teemaillan, johon yhdistyksen jäsenet voivat tuoda kavereitaan mukanaan.

4.3.Tilaisuudet ja tapahtumat

Yhdistys järjestää ainakin seuraavat tapahtumat vuoden 2018 aikana:

  • Vuosijuhlat keväällä
  • Köysikurssi sekä keväällä että syksyllä
  • Yhdistyksen ensimmäiset kinkybileet
  • Erilaisia pientyöpajoja mm. välineiden valmistukseen liittyen
  • Kertsi-iltoja ja miittejä säännöllisin väliajoin

Yhdistys sai syksyn 2018 jäsenkyselyssään myös paljon toiveita uusista tapahtumatyypeistä. Häkki pyrkii laajentamaan tarjontaansa mm. jäsenkyselyssä saatujen toiveiden mukaisesti.

 

5. Yhteistyösuhteet

Yhdistys jatkaa yhteistyösuhteiden rakentamista ja vaalimista niin muihin yliopiston piirissä toimiviin yhdistysten kuin yhdistyksen aihepiiriin liittyvien muiden yhdistysten suuntaan. Yhdistys pyrkii tekemään toimintaansa tutuksi muidenkin yliopiston piirissä toimivien yhdistysten kautta sekä tutkimaan mahdollisuuksia kaikenlaiseen yhteistyöhön eri tahojen kanssa.

Yhdistys tulee tutkimaan mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä myös mm. erilaisia jäsenetuuksia tarjoavien yritysten ja yhdistysten kanssa ja tiedottaa jäsenistölleen mahdollisista jäseneduista tarvittaessa.

 

6. Tiedottaminen, kotisivut, sosiaalinen media, uutiskirje

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan sähköpostitse, kotisivuillaan, sosiaalisessa mediassa sekä yhdistyksen aihepiiriin liittyvillä foorumeilla. Yhdistyksen tiedottamista kehitetään ennakoivaan suuntaan, jonka myötä esim. eri tapahtumista pyritään ilmoittamaan jatkossa huomattavasti nykyistä aiemmin.

Nykyistä sähköpostipohjaista uutiskirjettä pyritään kehittämään edelleen. Myös vaihtoehtoja erilaisten yhteisöllisyyttä parantavien mobiilisovellusten käyttöön tutkitaan aktiivisesti.

 

7. Toiminnan kehittäminen

Yhdistys on tullut tunnetuksi ennen kaikkea jokavuotisista köysikursseistaan. Tämän lisäksi yhdistys on alkanut järjestää viime vuosina erilaisia matalan kynnyksen tapahtumia, kuten kertsi-iltoja ja miittejä, ja niistä on saatu hyvää palautetta. Erilaisille tapahtumille on jatkuvasti kysyntää, ja keskeisin juttu on kehittää uusia tapahtumakonsepteja joilla saadaan hiljaisetkin jäsenet osallistumaan yhdistyksen toimintaan.

Hallitus pyrkii kehittämään omaa toimintaansa jatkuvasti. Tapahtumien alati kasvavan kysynnän vuoksi hallitus pyrkii aktivoimaan myös jäseniä järjestämään tapahtumia hallituksen ohjauksessa, jolloin hallitus voi keskittyä enemmän yhdistyksen hallinnollisiin asioihin.