Toimintasuunnitelma 2023

1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta

Helsingin akateemisten kinkyjen eli Häkin tarkoitus on edistää seksuaalista tasa-arvoisuutta, suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden ymmärtämistä sekä poistaa ennakkoluuloja. Häkki tarjoaa BDSM:stä tai fetisismistä kiinnostuneille suvaitsevaisen ja ymmärtävän ympäristön, jossa tavata muita aiheesta kiinnostuneita, keskustella aiheeseen liittyvistä kysymyksistä ja pitää hauskaa samanhenkisellä porukalla. Häkin tärkeimpiä päämääriä on pääkaupunkiseudun nuorista kinkyistä koostuvan yhteisön rakentaminen ja kehittäminen, sekä kinkyilyyn liittyvä valistus- ja tiedotustoiminta.

BDSM:ään ja fetisseihin liittyy yhä erilaisia stereotypioita ja harhaluuloja ja ne rinnastetaan valitettavan usein mm. erilaisiin mielenterveydellisiin ongelmiin. Yhdistyksen pitkän tähtäimen visio on pyrkiä vähentämään edellämainittuja ennakkoluuloja sekä tarjota jäsenistölleen erilaisia tapahtumia, verkostoitumismahdollisuuksia sekä vertaistukea. Tavoitteen saavuttamiseksi yhdistys jatkaa toimintaansa ennen kaikkea Helsingin yliopiston piirissä, tuottaa laadukasta ja informatiivista sisältöä omille kotisivuilleen, sekä pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan ottamaan kantaa myös yhdistyksen aihepiiriin liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun mm. sosiaalisessa sekä perinteisessä mediassa.

2. Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet

Häkin tapahtumatoiminta pääsi käynnistymään uudelleen koronatilanteen helpotettua, ja kysyntä on huipussaan yhdistyksen jäsenmäärän kivuttua yli 850:een aktiiviseen jäseneen vuoden 2022 aikana. Saman trendin voidaan odottaa jatkuvan myös vuonna 2023.

Häkki on nostanut profiiliaan entisestään koronapandemiasta johtuneiden poikkeusolojen aikana, ja mielenkiinto yhdistyksen toimintaa kohtaan on suurempaa kuin koskaan. Samalla aiemmin haasteellisena koettuun jäsenistön aktivointiin liittyen on nähtävissä valon pilkahduksia, kun yhdistyksen aktiivitoimintaa on saatu heräteltyä kartoittamalla jäsenistön joukosta vapaaehtoisia osallistumaan toiminnan pyörittämiseen. Häkin suurimpina tavoitteina onkin varmasti tämän aktiivitoiminnan elävöittämisen jatkaminen sekä riittävien puitteiden luominen sille, että jäsenet voivat jatkossakin osallistua yhdistyksen toimintaan hyvin matalalla kynnyksellä esimerkiksi omanlaisiaan tapahtumia hallituksen tuella järjestäen. Yhdistys on luonut vakiomuotoiset toimintatavat keskeisimpien vakiotapahtumien järjestämiselle, ja keskeisimpien tapahtumien järjestäminen alkaakin hoitua hiljalleen jo rutiininomaisesti. Tämän pohjatilanteen päälle on hyvä rakentaa myös alkavan vuoden toimintaa.

Tulevan toimintakauden haasteet liittyvätkin hyvin koronan jälkeen alkaneen toiminnan jatkumiseen sekä aktiivitoiminnan varsinaiseen käynnistämiseen ja siihen liittyvien käytäntöjen laatimiseen. Jos yhdistys ei kykene tarttumaan tilaisuuteen ja ottamaan nosteesta kaikkia hyötyjä irti, voi nousujohteinen vauhti tyssätä äkkiseltään. Kasvavan jäsenmäärän myötä Häkin järjestämät tapahtumat myydään loppuun toistuvasti ennätysajassa, eikä nykyisellään ole mitenkään realistista odottaa että kaikki Häkin yli 850 jäsentä edes mahtuisivat mihinkään yhdistyksen käytössä olevaan tilaan samanaikaisesti. Toisaalta vain pieni osa Häkin jäsenistä osallistuu aktiivisesti yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin kerrallaan, joskin Häkin tulisi siitä huolimatta yhdistyksenä pyrkiä tarjoamaan osallistumismahdollisuuksia mahdollisimman monelle jäsenelleen. Siksi onkin syytä miettiä voisiko yhdistys tehdä jotain tämän osalta jatkossa paremmin, jäsenistöään kuunnellen.

3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet:

Alkava toimintavuosi on yhdistyksen viidestoista toimintavuosi. Yhdistyksen toiminnan keskiössä tulee olemaan myös vuonna 2023 yhteisöllisyyden rakentaminen, jäsenten osallistaminen ja etenkin uusien jäsenten aktiivinen huomiointi. Nämä ovat niin keskeisiä Häkin toiminnalle, että niiden tulisi toteutua kaikessa yhdistyksen toiminnassa. Varsinaisina toiminnan painopisteinä nähdään kuitenkin yhdistyksen vakioidun toiminnan jatkaminen ja kehittäminen, sen aktiivitoiminnan kehittäminen, sekä keväällä 2024 pidettäviin yhdistyksen 15-vuotisjuhliin valmistautuminen.

3.1. Vakioidun toiminnan jatkaminen ja kehittäminen

Jäsenhankinnan lisäksi Häkki on keskittynyt viime vuosina tapahtumatoiminnan jatkuvuuden varmistamiseen. Tämä on näkynyt yhdistyksen keskeisimpien tapahtumien järjestämiseen liittyvien vakiokäytäntöjen muodostamisena. Häkkiläiset kokoontuvat kerhohuoneelleen viikottain, yhdistys järjestää baarimiittejä kuukausittain, ja on alkanut vuoden 2022 aikana järjestää myös leikkibileitä noin joka toinen kuukausi. Häkki kiinnostaa vuosi vuodelta enemmän ja enemmän, eikä tälle trendille näy toistaiseksi laantumisen merkkejä. Tulevaisuudessa yhdistyksen toiminnan on odotettavissa vilkastuvan siis entisestään. Lisäksi yhdistyksen tuloksellinen varainhankinta mahdollistaa omalta osaltaan myös aiempaa monipuolisten hankintojen tekemisen.

Tapahtumatoiminnan jatkuvuuden varmistaminen kuuluu eittämättä myös alkavan toimintavuoden keskeisimpiin tavoitteisiin. Nykyisten tapahtumien osalta toimintatapoja voidaan kehittää entisestään. Lisäksi vakiomuotoista tapahtumatarjontaa voisi olla mahdollista laajentaa entisestään vaikkapa työpajojen suuntaan. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää että yhdistyksen tarvitsemaan vapaaehtoistyöhön osallistutaan riittävällä panostuksella.

Yhdistys on viime vuosina kiinnittänyt erityistä huomiota myös turvallisuusseikkoihin osana yhteisön rakentamista. Vuodeksi 2022 perustettiin työryhmä miettimään tähän aihepiiriin liittyviä toimintatapoja, ja aloitettu työ tulee jatkumaan myös alkavana toimintavuonna.

3.2. Aktiivitoiminnan kehittäminen

Häkki-yhteisön suunnitelmallinen rakentaminen on tuottanut hedelmää viime vuosina, ja pääpaino on sittemmin siirtymässä uusille osa-alueille. Monen muun yhdistyksen tavoin toiminta on pyörinyt viime vuosiin saakka hyvin pitkälti hallitusvetoisesti, eikä tekijöitä ole ollut tarpeeksi vastaamaan esimerkiksi kaikkeen tapahtumakysyntään.

Tälläkin saralla on kuitenkin menty parempaan suuntaan. Häkki on aloittanut yhdistysaktiivien roolista kiinnostuneiden kartoittamisen, ja saanut kasvatettua kaikenlaiseen tapahtuma-järjestämiseen osallistumisesta kiinnostuneiden joukkoa. Työ on kuitenkin vasta alussa, ja seuraavia yhdistyksen tavoitteita onkin tietynlaisten vakiokäytäntöjen luominen sille, miten jäsenistöä saadaan osallistettua entistä enemmän tapahtumien järjestämiseen ja kaikkeen muuhunkin mukavaan. Aktiivitoiminta pyörii toistaiseksi hallituksen ohjaamana, mutta yhdistyksen tavoitteena on saada se pyörimään tulevaisuudessa mahdollisimman itseohjautuvasti.

3.3. 15-vuotisjuhliin valmistautuminen

Häkin viidestoista toimintavuosi, vuosi 2023, huipentuu tietenkin vuoden päätteeksi helmikuussa 2024 järjestettäviin yhdistyksen 15-vuotisjuhliin. Tätä virstanpylvästä on syytä juhlistaa näyttävästi, ja juhlien suunnittelu sekä niihin valmistautuminen tuleekin aloittaa riittävän aikaisin. Tulemmeko näkemään Häkinkin historiasta tutut akateemiset pöytäjuhlat, isomman luokan kinkybileet, teemaviikon täynnä erilaista ohjelmaa, jotain ihan muuta, vai kaikkea tätä?

4. Yhdistyksen muu sisäinen toiminta:

4.1. Kokoukset

Yhdistyksen kaksi sääntömääräistä kokousta pidetään keväällä ja syksyllä. Yhdistyksen kokouksissa käsitellään vakioagendansa mukaiset asiat, sekä tarvittaessa muita jäsenistön päätettäviä asioita tai jäsenistön ehdottamia aiheita.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa, n. 6-12 kertaa vuodessa. Hallituksen kokouksissa käsitellään yhdistyksen päivittäisiä asioita, kuten jäsenasioita, tapahtumia ja raha-asioita.

4.2.Jäsenhankinta

Yhdistyksen pääasiallinen jäsenhankinta tapahtuu Helsingin yliopiston piirissä. Tehokas jäsenhankinta edellyttää yhdistyksen aktiivisuutta yliopiston järjestämien tapahtumien yhteydessä, etenkin syksyn avajaiskarnevaaleilla, fuksisuunnistuksessa ja Häkin omissa uusien illoissa. Suuri osa yhdistyksen jäsenistä kuulee Häkistä myös omien kavereidensa kautta, ja näin lienee syytä olettaa tapahtuvan jatkossakin.

4.3.Tilaisuudet ja tapahtumat

Yhdistys pyrkii järjestämään ainakin seuraavat tapahtumat vuoden 2023 aikana:

  • Kahdet kinkybileet
  • Meet & Play -tapahtumia noin joka toinen kuukausi
  • Wappusauna ja pikkujoulut
  • Köysikurssit keväällä ja syksyllä
  • Erilaisia pientyöpajoja mm. välineiden valmistukseen liittyen jäsenten kiinnostuksen mukaan
  • Kertsi-iltoja ja miittejä säännöllisin väliajoin
  • Erilaisia matalan kynnyksen tutustumistapahtumia

Häkki pyrkii järjestämään tapahtumansa siten, että tapahtumien järjestämisestä aiheutuvat kulut saadaan katettua pääsääntöisesti tapahtumien osallistumismaksuilla, jonka lisäksi yhdistys sponsoroi tarvittaessa osan tapahtumien järjestämiseen tarvittavista kuluista omista säästöistään. Tämä mahdollistaa huomattavasti ylläolevaa listausta kattavammankin tapahtumatarjonnan toteuttamisen, sikäli kuin muut resurssit tapahtumien järjestämistä kohtaan tämän mahdollistavat. Tätä varten tarvitaan kuitenkin paljon uusia yhdistysaktiiveita, jotka kantavat oman kortensa kekoon erilaisten tapahtumien järjestämisen suhteen.

Yhdistys keräsi myös syksyn 2022 aikana palautetta toiminnastaan perinteisellä jäsenkyselyllään. Jäsenkyselyn tulokset luovutetaan vuoden 2023 hallitukselle, ja yhdistyksen toimintaa pyritään kehittämään saatu palaute huomioon ottaen.

4.4. Toimijoiden jaksamisesta huolehtiminen

Yhdistyksen jäsenmäärän kasvaessa toimijoiden jaksamisesta huolehtiminen nousee entistä tärkeämpään asemaan. Hallituksen ja muiden aktiivijäsenten jaksamiseen tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota, ja tämän tavoitteen edistämiseksi yhdistys pyrkii järjestämään toimijoilleen kaksi erillistä virkistystapahtumaa. Toimijoiden virkistyspäivät järjestetään kevätlukukauden päättyessä sekä vuoden loppupuolella hallituksen myöhemmin päättämänä ajankohtana.

5. Yhteistyösuhteet

Yhdistys jatkaa yhteistyösuhteiden rakentamista ja vaalimista niin kissaklusterin muiden järjestöjen, muiden yliopiston piirissä toimivien järjestöjen kuin yhdistyksen aihepiiriin liittyvien muiden yhdistysten ja tahojen suuntaan. Yhdistys pyrkii tekemään toimintaansa tutuksi muidenkin yliopiston piirissä toimivien järjestöjen kautta sekä tutkimaan mahdollisuuksia kaikenlaiseen yhteistyöhön eri tahojen, kuten pääkaupunkiseudun muiden samanhenkisten opiskelijajärjestöjen ja kinky-yhdistysten sekä biletiloja tarjoavien tahojen kanssa.

Yhdistys tulee tutkimaan mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä myös mm. erilaisia jäsenetuuksia tarjoavien yritysten ja yhdistysten kanssa ja tiedottaa jäsenistölleen mahdollisista jäseneduista tarvittaessa.

6. Viestintä

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan sähköpostitse, kotisivuillaan, Discord-palvelimellaan, sekä sosiaalisessa mediassa. Yhdistyksen tiedottamista on kehitetty huomattavasti ennakoivampaan suuntaan, ja eri tapahtumista pyritään ilmoittamaan jatkossakin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Viestintää pyritään vakioimaan, jolloin se on myös aiempaa helppolukuisempaa.

Häkin viestintään liittyvät kehityskohteet vuodelle 2023 ovat yhdistyksen netti- ja somepreesensin vankistaminen entisestään, jäsentiedotuksen kehittäminen sekä kotisivujen sisällön laajentaminen. Viestinnässä pyritään hyödyntämään syksyllä 2022 aloittanutta Häkin ensimmäistä järjestö-toimittajaa mahdollisimman monipuolisesti.

7. Toiminnan kehittäminen

Yhdistyksen toteuttama jäsenkysely antaa jälleen hyvät toimintaedellytykset ja paljon kehityskohteita tulevalle vuodelle. Kyselyn vastaukset luovutetaan uuden hallituksen hyödynnettäväksi, jotta eri kehitystoiveet tulevat huomioiduiksi.

Päivittäisen toimintansa osalta Häkillä on myös muutamia hallinnollisia kehityskohteita. Näitä ovat mm. jo aloitettu talouden kehittäminen luopumalla kokonaan käteisen käytöstä ja siirtymällä täysin digitaalisten maksutapojen käyttäjäksi. Yhdistys tutkii myös eri vaihtoehtoja järjestämiensä tapahtumien lipunmyynnin yksinkertaistamiseksi ja selkeyttämiseksi. Aloitettuja kehitystoimia jatketaan myös vuonna 2023.

Yhdistyksen nettisivut ovat olleet aktiivisessa käytössä etenkin syksyisin uusien opiskelijoiden aloittaessa opintonsa sekä aina Häkin esiintyessä mediassa. Nettisivujen tarjoamia toistaiseksi hyödyntämättömiä mahdollisuuksia tulisi tarkastella tarkemmin sivuston tietosisältöpuolen ohessa.