Toiminta häirintätilanteissa

(Päivitetty 23.2.2021)

Häkin toiminta

Tapahtumat

Livetapahtumat ovat Häkissä ensisijainen toiminnan muoto. Häkki järjestää jäsenilleen monipuolisia tapahtumia, kuten baarimiittejä, kertsejä eli kerhoiltoja, leffailtoja, ekskursioita,bileitä ja bile-etkoja. Myös ei-jäsenille avoimia, maksullisia tapahtumia ovat köysikurssit ja työpajat. Suurin osa tapahtumistamme on suunnattu vain jäsenille. Tapahtumien pääasiallinen tarkoitus on harrastustoiminta samanhenkisten ihmisten kanssa. Seksuaalisuuden ilmaisu ja harjoittaminen on sallittua elleivät käytettävien tilojen järjestyssäännöt sitä erikseen kiellä, mutta se tapahtuu omatoimisesti ja vapaaehtoisesti osallistujien välillä. Tapahtumakuvauksissa infotaan ennalta, mikäli tilaisuudessa on mahdollista altistua alastomuudelle tai avoimen seksuaalisille teoille.

Discord-alusta

Häkillä on aktiivinen keskustelualusta Discord-palvelimella. Livetapahtumien puuttuessa keskustelu ja osa toiminnasta on siirtynyt Discordiin. Discord on monipuolinen keskustelualusta sekä aiheesta että aiheen vierestä painottuen kuitenkin kinkyn (opiskelija)elämän teemoihin. Keskustelua voidaan käydä myös puhe- ja videoyhteyksin.

Ennaltaehkäisy

Ikäraja

Häkin toimintaan voivat osallistua vain täysi-ikäiset henkilöt.

Jäsenyyden hakeminen

Turvallisuuteen panostetaan jo ilmoittautumisvaiheessa mahdollista häirintää ennaltaehkäisten. Häkin kotisivuilla on kinkykontekstiin laadittu käytösetiketti, sekä runsaasti muuta materiaalia ja ohjeita liittyen kinkyskenen käytöstapoihin, turvallisuuteen ja ihmisten sopivaan lähestymiseen. Liittyessään Häkin jäseneksi henkilö sitoutuu noudattamaan sääntöjä ja käytösetikettiä. Vuonna 2018 yhdistyksen jäsenyys muutettiin ilmoittautumisperustaisesta hakemusperustaiseksi, jolloin ei-opiskelijajäsenten hakemukset käsitellään erikseen. Motiivina oli turvallisuuden parantaminen entisestään. Häirintäyhdyshenkilöt Hallitus perusti vuodelle 2019 häirintäyhdyshenkilön ja yhdenvertaisuusvastaavan pestit. Näistä vastaava henkilö on käynyt HYY:llä hankkimassa koulutusta tehtäväänsä HYY:n häirintäyhdyshenkilöiltä. Tapaamisesta saaduista ohjeista ja muistiinpanoista on koostettu yhdistykselle materiaalipankki, joihin myös muut hallituslaiset ovat tutustuneet. Hallituksen tietoon on saatettu vain vähän häirintätapauksia, mutta Häkki haluaa varmistua harvojenkin tapausten parhaasta mahdollisesta  käsittelystä. Tästä syystä vuonna 2021 häirintäyhdyshenkilöinä toimii kaksi hallituksen jäsentä. Häirintäyhdyshenkilön roolille luodaan oma sähköposti, johon voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä.

Todennäköiset häirintätilanteet ja niiden välttäminen

Mahdollinen häirintä Häkin tapahtumissa

Kinkypiireissä kiinnitetään paljon huomiota turvallisemman tilan periaatteisiin ja koskemattomuuteen – näin toimitaan myös Häkissä. Riski häirintään ja epäasialliseen käytökseen on kuitenkin aina olemassa, kun ihmiset kokoontuvat tai vuorovaikuttavat keskenään. Häkin toimintakontekstissa liikutaan seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden parissa eli tavanomaista harrastusjärjestöä sensitiivisemmällä alueella. Tämä on otettava huomioon toiminnassa häirinnän nollatoleranssilla ja asianmukaisella reagoinnilla mahdollisiin tapahtumiin. Jokainen yhteisömme jäsen ja tapahtumiimme osallistuva henkilö on vastuussa itsestään ja teoistaan. Häkin käytösetikettiä ja/tai tapahtuman sääntöjä rikkonut henkilö voidaan poistaa paikalta tai erottaa yhdistyksestä. Mikäli kyse on lievemmästä törttöilystä ja huonosta käytöksestä, henkilölle kerrotaan miten hän on toiminut väärin. Häntä opastetaan miten käyttäytyä jatkossa paremmin aiheuttamatta muille ahdistusta. Mikäli henkilö ei kykene noudattamaan ohjeita huomautuksen jälkeen hänet voidaan poistaa tapahtumasta. Seksuaalinen häirintä, toisen ihmisen koskemattomuuden tai suostumuksen rikkominen tai muu vakavampi häirintä ovat syitä poistaa henkilö tapahtumasta välittömästi ja pohtia asianmukaisia jatkotoimenpiteitä.

Häirintä Discord-alustalla

Ikäviä kokemuksia pyritään minimoimaan Discordin jatkuvalla kehittämisellä. Kanavat on rajattu sisällön mukaan siten, että henkilön halutessaan ei tarvitse altistua tietyille aiheille tai ärsykkeille. Tietyillä kanavilla kuvat ja viestit tulee suojata sisältövaroituksin. Käyttäjä voi myös itse säädellä jonkin verran mitä haluaa nähdä ja piilottaa kanavia tai estää käyttäjiä. Tammikuussa 2021 Häkin jäsenistä koottiin työryhmä, joka koostaa ja kehittää myöhemmin käyttöön otettavaa Discord-etikettiä.

Todennäköistä häirintää Discord-alustalla ovat mm. ei-toivotut yksityisviestit, reaktiot ja kommentit. Jäseniä kannustetaan asettamaan omat rajansa ja kommunikoimaan avoimesti siitä, millaisia reaktioita toivoo. Jos rajan rikkomisia tapahtuu, jäseniä kehotetaan kertomaan asiasta tekijälle asiallisesti ja tekijän odotetaan korjaavan toimintaansa. Mikäli näin ei käy, asiasta kehotetaan kertomaan hallitukselle tai häirintäyhdyshenkilöille, jotka miettivät tarpeellisia jatkotoimenpiteitä.

Ennaltaehkäiseminen tapahtumissa

Jollain hallituksen jäsenistä on tapahtumissa turvahenkilön vastuurooli. Tapahtuman koosta ja luonteesta riippuen nimetään myös muita vastuuhenkilöitä. Turvahenkilön tunnistaa STAFF-merkistä. Tapahtumien alussa turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö kertoo osallistujille tapahtuman säännöt ja turvallisemman tilan periaatteet. Osallistujille kerrotaan, että turvahenkilön kanssa voi tulla keskustelemaan mikäli näkee tai kokee epäasiallista käytöstä tai puheita. Häirintäyhdyshenkilön yhteystiedot ovat helposti saatavilla ennen ja jälkeen tapahtuman.

Toiminta vakavammissa häirintätilanteissa

Häkin tavoite on, että vakavia häirintätilanteita ei pääse tapahtumaan. Kuitenkin niiden mahdollisesti sattuessa noudatetaan HYY:n tapahtumaturvallisuuskäsikirjan yleisiä ohjeita. Kohdataan tilanteessa mukana olleet henkilöt ja arvioidaan toimenpiteitä tilanteen mukaan. Yhteisiä sääntöjä rikkonut henkilö voidaan poistaa paikalta tai erottaa yhdistyksestä ilman erillistä varoitusta. Tarvittaessa soitetaan aina hätäkeskukseen.