Ympäristösuunnitelma

(Päivitetty 23.2.2021)

Helsingin akateemiset kinkyt ry on sitoutunut ympäristövastuullisuuteen. Yhdistys noudattaa ympäristöohjelmaansa, ja kannustaa yhdistyksen jäseniään ja yhdistyksen vaikutuspiirissä olevia ympäristöystävälliseen toimintaan.

Energian säästäminen ja jätteiden vähentäminen

Sähkölaitteita käytetään vastuullisesti ja ainoastaan silloin kuin niitä yhdistyksen toimintaan tarvitsee. Huolehdimme että sähkölaitteet ovat muutoin poissa päältä. Liikkumisessa suosimme joukkoliikennettä ja kimppakyytejä. Helsingin akateemiset kinkyt ry pyrkii kokonaan paperittomaan hallintoon, ja esimerkiksi allekirjoitukset pöytäkirjoihin tehdään sähköisesti. Kokoustiedostot jaetaan ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Sitoudumme myös järjestämissämme tapahtumissa kierrättämään mahdollisuuksien mukaan niissä syntyneen
jätteen.

Ympäristöystävällisten ja eettisten tuotteiden suosiminen

Mahdollisissa uusien tavaroiden hankinnassa Helsingin akateemiset kinkyt ry pyrkii suosimaan yrityksiä, jotka noudattavat kestävän kehityksen periaatteita. Elintarvikeostoksissa pyrimme valitsemaan ympäristöystävällisiä ja eettisiä vaihtoehtoja. Yhdistys välttää elintarvikehankinnoissaan varsinkin ilmastollisesti epäsuotuisia vaihtoehtoja. Yhdistys myös pyrkii välttämään tuotteita, joiden valmistusprosessin aikana on poljettu ihmisoikeuksia.

Ympäristöasiat käytännössä

Yhdistys ottaa ympäristönäkulmat huomioon suunnitellessaan yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksessä toimiville henkilöille annetaan ohjeita mahdollisimman ympäristöystävällisen toiminnan aikaansaamiseksi. Pyrimme tiedottamaan jäseniämme siitä miten yhdistys ottaa
ympäristön huomioon toiminnassaan. Yhdistyksen hallituksessa toimii ympäristövastaava, johon jäsenistö voi olla suoraan yhteydessä, mikäli huomaavat ympäristöllisiä epäkohtia yhdistyksen toiminnassa. Edellä lueteltuja ohjeita noudatetaan kaikessa toiminnassa, kun se on mahdollista
kohtuullisen vaivan ja vuosittaisen talousarvion rajoissa .