Red flagit seuranhaussa

Häkki yhdistyksenä vannoo turvallisen kinkyilyn nimeen, ja kokee turvallisuutta edistävän keskustelukulttuurin tärkeänä koko skenen mittakaavassa. Molemminpuolisen kommunikaation ollessa vahva perusta turvalliselle toiminnalle, on syytä tiedostaa millaiset seikat voivat auttaa tunnistamaan potentiaalisen kumppanin positiivisia tai negatiivisiä piirteitä. Turvallisessa ja osapuolia kunnioittavassa kinkyilyssä on tärkeää, että eri osapuolet tulevat kuulluiksi, saavat vastinetta haluilleen ja toiveilleen ja että heidän rajansa tulevat ymmärretyiksi ja kunnioitetuksi ilman toiselta osapuolen painostusta. Omista haluista, rajoista ja tarpeista onkin syytä keskustella AINA ennen mihinkään ryhtymistä, jotta osapuolet voivat olla varmoja omasta yhteensopivuudestaan. Koska kommunikaatiolla itsellään on hyvin suuri merkitys turvallisen ja kaikkia osapuolia tyydyttävän kinkyilyn osalta, julkaisemme listan yleisesti tunnistetuista varomerkeistä sekä niistä seikoista, jotka puhuvat toisen henkilön puolesta potentiaalisena kumppanina. Tämä kirjoitus koskee red flagejä, eli mahdollisia negatiivisiä piirteitä ilmentäviä tunnusmerkkejä.

Olemme listanneet alle eräitä varomerkkejä (engl. Red Flags), jotka voivat auttaa tunnistamaan että potentiaalinen kumppani ole mahdollisesti turvallinen, että tämä ei kunnioita omia kumppaneitaan, tai ole jostain muusta syystä aikasi arvoinen. Se, mikä on jollekin toiselle varomerkki ei välttämättä päde kaikkiin, vaan ne ovat jossain määrin myös yksilöllisiä. On myös syytä huomioida, että yksi varomerkki ei tee kenestäkään automaattisesti vaarallista. Oheista listaa tulisikin lähestyä siitä näkökulmasta, että mitä useampi kohta pätee kumppaniisi, sitä enemmän hälytyskellojen tulisi soida. Esimerkiksi skeneen kuulumattomuus ei missään nimessä ole automaattisesti varomerkki kaikille, ja on täysin normaalia, että kaikki eivät halua käydä tapahtumissa. Osalle se ei ole työn vuoksi edes mahdollisuus. Onkin tärkeää muistaa, että red flagin olemassaolo ei tee kenestäkään suoraan vaarallista. Sen läsnäolo tulisi kuitenkin lähtökohtaisesti nähdä sellaisena asiana, josta on kenties syytä keskustella ja asia on hyvä käydä yhdessä läpi ennen mihinkään ryhtymistä.

Olemme keränneet esimerkkejä mahdollisista red flageistä Häkin jäsenten yhteisvoimin. Mahdollisiksi merkeiksi toisen osapuolen sopimattomuudesta tunnistettiin mm. seuraavat:

Tutustumisvaihe ja ensitapaaminen:

 • Ikuisen rakkauden vannominen ennen kuin olette edes tavanneet
 • Session vaatiminen heti ensimmäisellä tapaamiskerralla
 • Kieltäytyminen tapaamisesta ensimmäistä kertaa julkisella paikalla
 • Valmius mihin tahansa ennen kuin olette edes tavanneet
 • Suuttuminen kaverille tehävän turvasoiton tai muun vastaavan turvallisuusseikan huomioimisesta ensimmäisellä tapaamiskerralla
 • Kiinnostuminen toisesta vain, koska tämä on uusi tai nuori
 • Kokemattomien henkilöiden painostaminen sessioihin ilman sen kummempaa tutustumista
 • Sellaisten yksityisasioiden urkkiminen, joita et ole vielä valmis kertomaan esimerkiksi heti keskustelun alkaessa (koko nimi, asuinpaikka, työpaikka, puhelinnumero, jne)

Yleinen kommunikaatio:

 • Kieltäytyminen puhumaan mistään itseensä liittyvästä
 • Syyllistäminen siitä, että et ole toisen silmissä tarpeeksi hyvä tai aidosti alistuva
 • Loukatun syyttäminen, vaikka olisi itse loukannut
 • Epämääräisiin aikoihin kommunikointi ja suuttuminen “vääriin aikoihin” yhteyttä ottamisesta
 • Omakohtaisten kertomusten muuttuminen
 • Toisen alentaminen muiden edessä
 • Toisen saaminen tuntemaan itsensä epähaluttavaksi tai rumaksi
 • Kieltäytyminen luovuttamasta minkäänlaisia yhteystietoja
 • Kommunikaation keskeyttäminen päiviksi tai viikoiksi ilmoittamatta etukäteen
 • Itsemurhalla tai itsensä vahingoittamisella uhkailu
 • Alistumisen vaatiminen jättämisellä tai hylkäämisellä uhaten
 • Vaihdellen rakastavasti ja kunnioittavasti sekä törkeästi ja syyttävästi kohteleminen
 • Tunnekontrollin menettäminen konflikteissa, huutamiseen ja nimittelyyn alentuminen
 • Lupausten jatkuva pettäminen
 • Suhteen tulevaisuudesta keskustelemisesta kieltäytyminen
 • Valehteleminen, ylikorostettu mustasukkaisuus, pettäminen
 • Yhteydenpito vain kinky- tai seksuaalissävytteisesti kuin roolin takaa kommunikoiden
 • Toisen ideoiden vähättely
 • Toisen osapuolen pimittäminen siltä mitä haluaa suhteessa tapahtuvan seuraavaksi
 • Lojaliteetin kyseenalaistaminen
 • Kykenemättömyys keskustella muista kuin kinkyaiheista
 • Väkivallalla uhkailu

Sessiointi:

 • Toisen tarpeiden sivuuttaminen
 • Täydellisen alistumisen odottaminen ensi kohtaamisella
 • Toimiminen rajoja tai sovittuja asioita vastaan, rajojen venyttäminen ilman että siihen on suostuttu
 • Ymmärtämättömyys itseään kokemattomampia kohtaan, kykenemättömyys edetä toisen osapuolen kokemustausta huomioiden
 • Asioihin painostaminen
 • Luvatta kuvaaminen
 • Kykenemättömyys määritellä omat rajansa, haluaa tehdä heti vaarallisimpia juttuja ilman aiempaa kokemusta niihin ensin tutustumatta
 • Intiimiyteen pakottaminen
 • Kyseenalaistamattoman D/s-auktoriteetin taakse piiloutuminen
 • Toisen raha-asioiden kontrollointi ilman sopimusta
 • Ensimmäiseen sessioon liittyvästä kaverille tehtävästä turvasoitosta suuttuminen
 • Reagoimattomuus turvasanan käyttöön, oli tilanne millainen tahansa
 • Turvasanaan reagoiminen viiveellä, laittaen itsensä ja omat halunsa etusijalle
 • Käytettävien välineiden kunnossapidon laiminlyönti mahdollisesti niiden turvallisuuteen vaikuttaen
 • Kokemattoman osapuolen painostaminen tekemään asioita, joihin tämä ei ole valmis
 • Kokemattoman osapuolen painostaminen riskialttiimpia asioita kohtaan vähätellen niiden riskejä, ilman minkäänlaista perehdytystä, tai jopa kertomatta, että edes on kyse riskialttiista asioista (breath play, roikottaminen, jne)
 • Sellaisten asioiden tekeminen session aikana, joista ei ole etukäteen sovittu
 • Tietämättömyys kehon anatomiaa kohtaan. Selkärangan piiskaaminen, taipeista sitominen, yms.
 • Oman turvallisuutensa korostaminen ilman, että tämä tulee mitenkään konkreettisesti ilmi

Muut henkilöä vastaan puhuvat merkit:

 • Kavereista, perheestä tai BDSM-yhteisöstä eristäminen
 • “Vuosien kinkyilykokemuksesta” huolimatta ei ystäviä BDSM-piireistä tai ketään keneltä hänestä voi kysyä
 • Suuttuminen siitä, että hänestä ja hänen toiminnastaan halutaan kysyä muilta henkilöiltä esim. kysymällä kokemuksia tai suosituksia
 • Pakottaminen kirjoittamaan kanssaan koetuista kokemuksista positiivisesti*
 • Pakottaminen esiintymään valokuvissa ja/tai videolla sessioiden aikana*
 • Jokaisen uuden “kaadon” dokumentointi valokuvin ja videoin ja näiden lataaminen kaikkien nähtäville
 • BDSM-yhteisön kritisointi ja kieltäytyminen osallistumasta tapahtumiin
 • D/s-suhteeseen painostaminen
 • Muiden syyttäminen kaikesta, jos asiat menevät pieleen
 • Kykenemättömyys ottaa henkilökohtaista vastuuta
 • Kykenemättömyys muodostaa tai ylläpitää normaaleja kaverisuhteita. Voi jättää parhaat ystävänsä hetken mielijohteesta tehden parhaasta ystävästään arkkivihollisen hetkessä
 • Toisen tunteiden, oikeuksien tai ajatusten kunnioittamattomuus
 • Alkoholin tai muiden päihteiden väärinkäyttö
 • Jatkuva rahan lainaaminen
 • Sellaisten asioiden tarkoituksella sanominen, jotka johtavat siihen että häneen itseensä sattuu pahasti
 • Oman inhimillisyyden kätkeminen, tunteettomuuden korostaminen, oman haavoittuvuuden piilottaminen D/s-roolin taakse
 • Useiden eri identiteettien omistaminen saman yhteisön sisällä
 • Toisen pelotteleminen
 • Kykenemättömyys sanoa mitään positiivista aiemmista partnereistaan
 • Asioihin painostaminen kalliita lahjoja antamalla

* Tiettävästi tämän tyyliset toimet voivat olla peruste olla ottamatta myöhemmin tapahtuvaan väärinkäytökseen liittyvää rikosilmoitusta käsittelyyn, jos tulkitaan että teon kohde on ollut tietoisesti mukana ja jopa pitänyt kokemuksistaan. Osalle kyse on yhteisten hyvien muistojen jakamisesta muillekin, toiset kerryttävät niitä vähemmän jaloin aikein.

 

5

2 kommenttia artikkeliin ”Red flagit seuranhaussa”

 1. Kiitos erittäin hyödyllisestä ja hyvin mietitystä listasta. Haluaisin lisätä tutustusmisvaiheen listaan vielä seuraavan, johon olen itse törmännyt ja josta myös tuttavapiirilläni on kokemuksia:

  Suoraan erityisesti domin rooliin meneminen ja käskyjen antaminen ilman parempaa tutustumista ja mieltymyksistä keskustelusta. Olettamus, että toinen on valmis alistumaan tai alistamaan heti ensimmäisestä viestistä tai kontaktista alkaen ja loukkaantuminen, kun näin ei tapahdu.

  Vastaa

Jätä kommentti